Advokatens beste råd ved yrkesskade

En yrkesskade kan påføre deg økonomisk tap over en periode eller livet ut, og dette tapet skal du ha erstattet. Her er advokatens beste råd når du er utsatt for en yrkesskade.

Forbruker advokat, Yrkesskade råd

Fakta

En yrkesskade er en skade eller sykdom som følger av en arbeidsulykke.

Hva er en yrkesskade?

For at en sykdom eller skade skal regnes som en yrkesskade må du ha vært utsatt for en arbeidsulykke eller en yrkessykdom. En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hending som skjer mens du er i arbeid. En yrkessykdom er en sykdom som inntreffer som følge av arbeidsmiljøet.

Hva kan du få erstattet hvis du har en yrkesskade?

Du har krav på å få erstattet det tapet du lider som følger av yrkesskaden. Dette omfatter blant annet:

  • Utgifter knyttet til skaden
  • Tapt inntekt
  • Fremtidig tapt inntekt
  • Menerstatning
  • Tap av arbeidsevne i hjemmet
Fakta

Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble det meldt inn 22 0000 arbeidsulykker i 2017.

Hva skal du gjøre om du er utsatt for en arbeidsulykke eller yrkessykdom?

1. Kontakt lege
Ta kontakt med lege så raskt du kan etter ulykken.

2. Registrer skaden som yrkesskade
Hendelsen må registreres både hos NAV og hos arbeidsgivers forsikringsselskap. Det er arbeidsgiver som skal melde fra til forsikringsselskapet, men det hender arbeidsgiver glemmer dette.

3. Dokumenter utviklingen
Besøk lege hyppig for å dokumentere skadeutviklingen. Dette er særlig viktig dersom skaden ikke kan påvises direkte etter ulykken.

4. Kontakt advokat
Ta kontakt med advokat som er ekspert på yrkesskader. Hos Osloadvokatene har vi lang erfaring med å bistå våre klienter med yrkesskader.

Ikke vent for lenge

Dersom erstatningskravet ikke meldes innen foreldelsesfristen til de rette instansene kan kravet foreldes. Dette betyr at ditt erstatningskrav kan falle helt eller delvis bort.

Foreldelsesfristen er på tre år fra du ble kjent med eller burde bli kjent med skaden og hvem kravet skal rettes mot.

Børge Ongstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgiftene kan dekkes

Ved yrkesskade eller yrkessykdom dekkes som hovedregel utgifter til advokat av arbeidsgivers forsikringsselskapet. Våre advokater kan reglene og hjelper deg alltid med å undersøke om dine advokatutgifter vil være dekket.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

 


 

– Opplevde å bli tatt godt imot og bli trodd på. Anbefales!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/480x480_Ongstad_Borge-kopi.jpg

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring