Styreleder dømt til fengsel og erstatningskrav på mange millioner

Nylig var en sak om straff- og erstatningsansvar for en styreleder oppe i Søndre Østfold tingrett. Styrelederen ble dømt til 10 måneders fengsel og til å betale 26 millioner kroner i erstatning til konkursboet.

ekspropriere, arbeidsulykker, styreleder

Straffansvar og erstatningskrav

Dersom man ikke handler i samsvar med loven som styreleder eller styremedlem, risikerer man personlig erstatningsansvar og straffansvar. Det fremgår av straffeloven § 407 bokstav b at unnlatelse av å begjære konkurs er straffbart dersom næringsvirksomheten “klart går med tap, og skyldneren må innse at han ikke vil kunne gi fordringshaverne oppgjør innen rimelig tid”.

Styreansvar for vedlikehold

Styret i et borettslag eller boligsameie har en rekke oppgaver. Ivaretas ikke oppgavene på en forsvarlig måte, kan man som styremedlem bli personlig erstatningsansvarlig.

avhendingsloven, skatt utleie, vann, borettslag, ventilasjonsanlegget, felles bolig, fall mot sluk, vannlekkasje, støvete garasjedekke, nabovarsel, diskriminering, syk i ferien, rettigheter som leietaker, nabostøy, samvær, garanti, forsinkelse, reisekostnader samvær, feil og mangler, elektriske feil, støy fra avløpsrør, økte kostnader, eierseksjonssameie, HELP, styreansvar

Styreansvar

Styreansvar er et personlig erstatningsansvar for styrets medlemmer. Ansvaret innebærer at styremedlemmene kan bli personlig erstatningsansvarlig dersom styret påfører noen et økonomisk tap, enten med vilje eller ved uaktsomhet. At styreansvaret er personlig betyr at det ikke er styret som et organ som blir erstatningsansvarlig, men hvert enkelt styremedlem med sin egen formue, hus, hytte og bil.

Styrets oppgaver er omfattende, og styreansvaret omfatter både de handlingene som styret foretar, samt de handlingene styret burde utført. Det er derfor viktig at man tar sin oppgave som styremedlem alvorlig. I enkelte tilfeller kan det lønne seg å søke ekstern bistand for å sikre best mulig behandling av saken. I noen saker kan det til og med være uaktsomt å ikke søke ekstern bistand, og som styremedlemmene kan du da bli erstatningsansvarlig alene for dette.

Ansvar for vedlikehold

Styreansvaret er direkte knyttet til oppgavene som tilkommer styret. Disse oppgavene fremgår av lov, vedtekter, vedtak fra generalforsamlingen og retningslinjer. I et borettslag eller boligsameie er en vesentlig oppgave for styret å sikre nødvendig vedlikehold. Styrets ansvarsområde omfatter primært alle områder som ikke er underlagt seksjonseierne. Dette omfatter i korte trekk innvendige og utvendige fellesarealer, men også felles installasjoner som rør og lignende.

Styrets personlige ansvar i sameier og borettslag

Styret i sameier og borettslag er ofte beboere som melder seg frivillig mot en liten godtgjørelse. Dersom du som styremedlem påfører noen et tap kan du være ansvarlig for tapet med hele din personlige formue. Dette omfatter alt du eier og har, som hus, hytte og bil.

separasjon, boligen solgt

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring