Styreansvar for vedlikehold

Styret i et borettslag eller boligsameie har en rekke oppgaver. Ivaretas ikke oppgavene på en forsvarlig måte, kan man som styremedlem bli personlig erstatningsansvarlig.

avhendingsloven, skatt utleie, vann, borettslag, ventilasjonsanlegget, felles bolig, fall mot sluk, vannlekkasje, støvete garasjedekke, nabovarsel, diskriminering, syk i ferien, rettigheter som leietaker, nabostøy, samvær, garanti, forsinkelse, reisekostnader samvær, feil og mangler, elektriske feil, støy fra avløpsrør, økte kostnader, eierseksjonssameie, HELP, styreansvar

Styreansvar

Styreansvar er et personlig erstatningsansvar for styrets medlemmer. Ansvaret innebærer at styremedlemmene kan bli personlig erstatningsansvarlig dersom styret påfører noen et økonomisk tap, enten med vilje eller ved uaktsomhet. At styreansvaret er personlig betyr at det ikke er styret som et organ som blir erstatningsansvarlig, men hvert enkelt styremedlem med sin egen formue, hus, hytte og bil.

Styrets oppgaver er omfattende, og styreansvaret omfatter både de handlingene som styret foretar, samt de handlingene styret burde utført. Det er derfor viktig at man tar sin oppgave som styremedlem alvorlig. I enkelte tilfeller kan det lønne seg å søke ekstern bistand for å sikre best mulig behandling av saken. I noen saker kan det til og med være uaktsomt å ikke søke ekstern bistand, og som styremedlemmene kan du da bli erstatningsansvarlig alene for dette.

Ansvar for vedlikehold

Styreansvaret er direkte knyttet til oppgavene som tilkommer styret. Disse oppgavene fremgår av lov, vedtekter, vedtak fra generalforsamlingen og retningslinjer. I et borettslag eller boligsameie er en vesentlig oppgave for styret å sikre nødvendig vedlikehold. Styrets ansvarsområde omfatter primært alle områder som ikke er underlagt seksjonseierne. Dette omfatter i korte trekk innvendige og utvendige fellesarealer, men også felles installasjoner som rør og lignende.

Fakta

Som styremedlem må du passe på at styret ikke går utover sine fullmakter. Et styre kan ikke sette i gang med arbeid som går ut på å heve standarden ved nyanskaffelser og utbygging. Et eksempel kan være at dersom garasjen er for liten, kan ikke styret vedta at garasjen skal bygges ut. Dette må bestemmes i et sameiermøte.

Ansvar etter utført vedlikehold

Etter at det er utført vedlikehold i sameiet er styret ansvarlig for å reklamere over eventuelle feil og mangler med arbeidet, overfakturering eller andre forhold som kan påføre andelseierne et økonomisk tap. Det er da viktig å vite om reklamsjonsfristene for å påberope seg mangelfullt arbeid. Vi har advokater som er eksperter på områder. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak, så rådgir vi deg om hvordan man best bør gå frem.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Som styremedlem har du et personlig ansvar som kan føre til at du mister alt du eier. Det er derfor essensielt å bli bistått av en erfaren advokat. Vi har spesialiserte advokater som kan reglene og unntakene. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring