Hva må man passe på som styremedlem i borettslag og boligsameier?

Som styremedlem i et borettslag eller boligsameie har man en rekke oppgaver. Ivaretas ikke oppgavene på en forsvarlig måte kan man som styremedlem bli erstatningsansvarlig.

avhendingsloven, ujevnt dekke, garasje, vann, fall mot sluk, kaldtvann, mangel, lyd, regresskrav, skjønnssak, skatteregler utleie, avbestille, garanti, skatt utleie, balkonger og terrasser, støy fra avløpsrør, branntiltak, korttidsutleie, depositumspengene, økte kostnader, bolig, eierbrøk, dispensasjon, utleie, leiekontrakt, leietaker, HELP, forkjøpsrett, aksjer, overdragelse, mindre verdt, prisavslag, tilstandsrapport, styremedlem

Erstatningsansvar som styremedlem

For at et styremedlem skal kunne bli erstatningsansvarlig må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen og det økonomiske tapet. Ansvarsgrunnlag foreligger dersom et styremedlem med forsett eller uaktsomhet påfører en annen et økonomisk tap. Det sentrale spørsmålet er følgelig om et styremedlem kunne eller burde handlet annerledes.

Styreansvaret er et personlig ansvar for det enkelte styremedlem. Det er ikke styret som organ som blir erstatningsansvarlig. Flere styremedlemmer kan imidlertid bli ansvarlig for det samme økonomiske tapet, og man hefter da solidarisk for kravet.

Styret sine oppgaver

Et styre i et borettslag eller boligsameie skal sørge for den daglige driften og det nødvendige vedlikeholdet. Det betyr at det er styret som for eksempel har ansvar for å kreve inn fellesutgifter fra beboerne, betale sameiet sine regninger, føre regnskap og iverksette nødvendig vedlikehold. Dersom et styremedlem ikke ivaretar sine oppgaver, vil styreansvar ofte kunne inntre. Som styremedlem er det derfor viktig at du sørger for at styret ivaretar sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Som styremedlem må du passe på at styret ikke går utover sine fullmakter. Styret kan for eksempel uten beslutning på sameiermøte vedta og igangsette vanlig vedlikehold, uansett hvor mye det koster. Styret kan imidlertid ikke sette i gang med å bygge terrasser uten at det er bestemt i et sameiermøte.

Fakta

Et styre kan ikke sette i gang med arbeid som går ut på å heve standarden ved nyanskaffelser og utbygging. Et eksempel kan være at dersom garasjen er for liten, kan ikke styret vedta at garasjen skal bygges ut. Dette må bestemmes i et sameiermøte.

Sørg for at det føres protokoll fra styremøtene

Det er et krav om at det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal undertegnes av alle styremedlemmene som deltok på møtet. Det er ingen krav i loven til hvordan protokollen skal føres, men sørg for at protokollen er så grundig at det ikke oppstår tvil om hva som ble behandlet og hva som ble resultatet.

En styreprotokoll bør som regel inneholde opplysninger om hvem som deltok i styremøtet, hvem som var møteleder, tid og sted for møtet og en beskrivelse av hvilke saker som ble behandlet og hvilke vedtak som ble truffet. I protokollen bør det også komme frem om det var uenighet om et vedtak, og eventuelt hvem som stemte mot.

Fakta

Som styremedlem er det viktig at du passer på at det ikke blir truffet vedtak dersom styret ikke er vedtaksført. For at styret skal være vedtaksført må mer enn halvparten av styremedlemmene være til stede.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Som styremedlem har du et personlig ansvar som kan føre til at du mister alt du eier. Det er derfor essensielt å bli bistått av en erfaren advokat. Vi har spesialiserte advokater som kan reglene og unntakene. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring