Ditt ansvar som styremedlem

Som styremedlem har du en rekke oppgaver og et ansvar for å utføre dem på en forsvarlig måte. Forsømmer du dine plikter som styremedlem, risikerer du et personlig ansvar.

omorganisering, gjengjeldelse, styremedlem

Ditt ansvar som styremedlem

Styreansvar innebærer at styremedlemmer i et selskap kan bli personlig ansvarlig for økonomiske tap selskapet eller andre påføres som følge av at styret har opptrådt uforsvarlig. Dette betyr at styremedlemmer kan holdes ansvarlig med hele sin personlige formue for handlinger som er utført av styret. Ditt ansvar som styremedlem kan derfor i verste fall innebære at du mister huset, hytta og bilen din.

For at et styremedlem skal kunne holdes ansvarlig, må styret har opptrådt uforsvarlig og handlingene må ha medført et økonomisk tap. Styreansvaret kan bli aktuelt ved alle typer økonomiske tap, og man kan både bli ansvarlig for det man har gjort, og at det man ikke har gjort. Typisk eksempler som kan føre til styreansvar er manglende kontroll med bedriftens økonomi eller IT-sikkerhet.

Fakta

Å ikke være kjent med sine plikter som styremedlem er ingen unnskyldning. Det forutsettes derfor at man gjør seg kjent med reglene. I mange tilfeller kan det lønne seg å søke bistand fra en erfaren advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om styremedlemmers plikter og ansvar. De vil rådgi deg om hvordan du best bør gå frem, og sørger for at dine interesser blir ivaretatt. 

Omfattende ansvar

Styrets ansvar er omfattende, og det er derfor viktig å ta sitt styreverv alvorlig. Et styret har ansvar for å forvalte selskapet og sørge for forsvarlig organisering og tilsyn av virksomheten til enhver tid. Videre har styret en kontrollfunksjon og opplysningsplikt. Som styremedlem er det derfor avgjørende at du er godt orientert om virksomhetens drift og de aktuelle lovene og reglene på området.

Et styre har aktsomhetsplikt, noe som innebærer at det i enkelte tilfeller faktisk kan være uaktsomt å ikke søke profesjonell hjelp. Slik bistand kan være advokater med særlig kunnskap på området. Våre spesialiserte advokater kan reglene og unntakene, og vil sørge for at dine interesser blir ivaretatt.

Hvordan unngå ansvar?

For å unngå ansvar er det viktig å dokumentere styrets vurderinger og hva de bygger på. Det må derfor avholdes styremøter hvor det lages gode protokoller og referater. Hvis noen er uenig i vedtaket, er det viktig å få dette tydelig frem. Dette kan være avgjørende hvis noen senere krever erstatning på grunn av beslutningen.

Fakta

Alle som sitter i et styre kan og bør ha styreansvarsforsikring. En slik forsikring dekker det personlige erstatningsansvaret du kan komme i.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Som styremedlem har du et personlig ansvar som kan føre til at du mister alt du eier. Det er derfor essensielt å bli bistått av en erfaren advokat. Vi har spesialiserte advokater som kan reglene og unntakene. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring