Styrets personlige ansvar i sameier og borettslag

Styret i sameier og borettslag er ofte beboere som melder seg frivillig mot en liten godtgjørelse. Dersom du som styremedlem påfører noen et tap kan du være ansvarlig for tapet med hele din personlige formue. Dette omfatter alt du eier og har, som hus, hytte og bil.

separasjon, boligen solgt

Grunnlag for ansvar

Styremedlemmer og styreleder kan bli personlig ansvarlig med hele sin formue for tap, lidt av sameiet eller andre, dersom det skyldes uaktsomt eller forsettlig.

Omfanget av ansvaret gjør at det ofte er lurt å søke ekstern bistand. I enkelte tilfeller kan det faktisk være erstatningsbetingende å ikke søke ekstern bistand.

Komplisert rolle

Et styre jobber med en rekke kompliserte saker. Kravet til styrets aktsomhet øker i takt med blant annet sakens omfang. Dette gjelder både økonomiske omfang og viktighet. I slike saker vil også det personlige ansvaret kunne være svært kostbart.

Typetilfeller på styrets ansvar

Eksempler der styremedlemmer og leder har blitt erstatningsansvarlige er:

  • Styreleder eller styremedlem har handlet utenfor sine retningslinjer.
  • Inngår avtaler med nære eller bekjent selv om det fantes andre alternativer.
  • Inngåelse av ugunstige avtaler

Styret står til ansvar for de beslutninger og unnlatelser som har sammenheng med utøvelse av rollen som styreleder eller styremedlem. Ansvaret reguleres av lovverket og vedtekter samt av ulovfestet culpaansvar. Vurdering av ansvarsgrunnlag kan være komplisert

Økonomisk tap

Et økonomisk tap kan være stort, spesielt ved større vedlikeholdsarbeid eller overtakelse av ny eiendom. Både sameiet, aksje- og andelseiere og andre kan kreve sitt tap dekket av styremedlemmer eller styreleder dersom de har opptrådt uaktsomt.

Det er flere forhold som kan føre til et erstatningsansvar. Det er særlig relevant for styret å sørge for overholdelse av reklamasjonsfrister ved vedlikehold av sameiet eller overtakelse av nybygg.  Dersom styremedlemmene oversitter slike frister kan det føre til personlig erstatningsansvar.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du behov for bistand?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi bistår ofte styrer og styremedlemmer i ulike saker.

En dyktig advokat kan være nødvendig for å sikre deg fra et mulig personlig ansvar. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

Veldig godt innsatt i sak, ulike vinklinger og muligheter, og ikke minst i forhold til forventningsstyring overfor meg. Klar og tydelig i kommunikasjon, og veldig troverdig og saklig ovenfor motpart. Kan på det sterkeste anbefale Osloadvokatene.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring