Styrkede rettigheter for bilkjøpere- bilforhandler kan ikke lenger selge bilen «som den er»

Mange forbrukere kjøper bil fra en forhandler som «selges som den er». Nye lovendringer i forbrukerkjøpsloven endrer nå denne regelen, og stiller strengere krav til riktig og spesifikk informasjon ved bilkjøp.

Innføring av strengere krav til bilselger fra nyttår

Fra og med 1. januar 2024 innføres viktige endringer i forbrukerkjøpsloven ved bilkjøp. Endringene i loven styrker kjøpers rettigheter ved bilkjøp. Loven gjelder salg fra en profesjonell part (forhandler) til en forbruker. Les mer om bilkjøp her .

Hva har endringene å si for ditt bilkjøp?

Som forbruker kan en føle seg maktesløs dersom en oppdager feil ved bilkjøp, og hvert fall ved kjøp fra en bilforhandler. Snart stilles det imidlertid nye krav til den som skal selge bil, som styrker rettighetene til forbrukerne (kjøper). Det er spesielt en endring som kan ha stor betydning for deg som kjøper bil fra en profesjonell motpart.

Bilselger kan ikke lenger skrive «selges som den er»

En av de største endringene ved bilkjøp er at bilselger-ansvaret blir strengere. Tidligere har forhandlere kunnet gardere seg fra ansvar for mulige mangler, ved at bilen «selges som den er». Dette er derfor en stor og positiv endring for bilkjøper, fordi de fleste bruktbiler i dag nemlig selges «som de er».

Med endringen som innføres i forbrukerkjøpsloven fra nyttår kan ikke bilselger lengre fraskrive seg ansvar på denne måten. Bilforhandlere kan ikke lengre skrive i kjøpskontrakten at bilen «selges som den er». Med lovendringen som innføres 1. januar 2024 er bilselger derfor pålagt å opplyse om alle feil og avvik fra vanlige krav til kvalitet og funksjonalitet.

Skjerping av bilselger-ansvaret er gode nyheter for bilkjøper

I tillegg til at regelen om at biler kan «Selges som den er» skrotes, stiller også lovendringene andre nye krav til den som selger bil. Nå skal også feil ved bilen som oppdages inntil to år etter bilkjøpet, regnes som om de var til stede da bilen ble kjøpt. Endringen gjør at det er forhandleren som i større grad må dokumentere at feilen ikke var til stede eller skyldes forhold før salget. Feilen skal da som hovedregel repareres kostnadsfritt for kjøper. Endringene i forbrukerkjøpsloven er derfor en betydelig styrkning av rettighetene til den som skal kjøpe bil av en profesjonell.

Kravene til bilselger vil gjøre at det stilles høyere krav til å gi riktig informasjon om bilen i forkant av bilkjøpet.

Dine rettigheter som leietaker

Flere opplever å møte på problemer på leiemarkedet. Flere av utfordringene er knyttet til manglende vedlikehold, uenighet om husleie og depositum. Som leietaker er man ikke alltid klar over hva som er lov og ikke. I denne artikkelen vil jeg derfor peke på dine rettigheter som leietaker.

rettigheter som leietaker, nabostøy, samvær, garanti, forsinkelse, reisekostnader samvær, feil og mangler, elektriske feil

Rettigheter som leietaker

Vi opplever at mange ikke kjenner godt nok til sine rettigheter som leietaker. Her er fem rettigheter du bør være klar over når du skal leie:

1. Depositum

En utleier kan ikke kreve at depositumet betales til han eller hennes private konto. Pengene skal betales til en særskilt bankkonto i leietakerens navn. Det er utleier som skal opprette en slik depositumskonto, samt betale gebyr til banken for opprettelse av den. Dette er den eneste måten man er sikret at utleier ikke kan ta ut pengene, uten at leietaker har gitt sitt samtykke.

Når leieforholdet tar slutt, skal pengene i utgangspunktet overføres tilbake til leietaker. For at utleier skal ha krav på penger fra depositumskontoen, må leietager ha misligholdt husleie eller påført skade på husrommet.

2. Øke husleien

Det finnes kun to lovlige måter å øke husleien på. Den første måten er ved indeksregulering av husleien. For at utleier skal kunne indeksregulere husleien må det gis skriftlig varsel minst en måned i forveien. Huseier kan indeksregulere husleien en gang i året.

Den andre lovlige måten å øke husleien på er ved tilpasning til gjengs leie. Dersom leieforholdet har var i minst to år og seks måneder, kan begge parter uten oppsigelse sette frem krav om at leien skal settes til gjengs leie. Med gjengs leie menes det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av lignende husrom på liknende avtalevilkår.

3. Uanmeldte besøk av leietaker

Som leietaker har man en eksklusiv bruksrett til den boenheten man leier. Utleier kan derfor ikke uten videre låse seg inn i leietakers hjem. For at utleier skal kunne låse seg inn i boligen må det gis varsel til leietaker i rimelig tid.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring