Styrkede rettigheter for bilkjøpere- bilforhandler kan ikke lenger selge bilen «som den er»

Mange forbrukere kjøper bil fra en forhandler som «selges som den er». Nye lovendringer i forbrukerkjøpsloven endrer nå denne regelen, og stiller strengere krav til riktig og spesifikk informasjon ved bilkjøp.

Innføring av strengere krav til bilselger fra nyttår

Fra og med 1. januar 2024 innføres viktige endringer i forbrukerkjøpsloven ved bilkjøp. Endringene i loven styrker kjøpers rettigheter ved bilkjøp. Loven gjelder salg fra en profesjonell part (forhandler) til en forbruker. Les mer om bilkjøp her .

Hva har endringene å si for ditt bilkjøp?

Som forbruker kan en føle seg maktesløs dersom en oppdager feil ved bilkjøp, og hvert fall ved kjøp fra en bilforhandler. Snart stilles det imidlertid nye krav til den som skal selge bil, som styrker rettighetene til forbrukerne (kjøper). Det er spesielt en endring som kan ha stor betydning for deg som kjøper bil fra en profesjonell motpart.

Bilselger kan ikke lenger skrive «selges som den er»

En av de største endringene ved bilkjøp er at bilselger-ansvaret blir strengere. Tidligere har forhandlere kunnet gardere seg fra ansvar for mulige mangler, ved at bilen «selges som den er». Dette er derfor en stor og positiv endring for bilkjøper, fordi de fleste bruktbiler i dag nemlig selges «som de er».

Med endringen som innføres i forbrukerkjøpsloven fra nyttår kan ikke bilselger lengre fraskrive seg ansvar på denne måten. Bilforhandlere kan ikke lengre skrive i kjøpskontrakten at bilen «selges som den er». Med lovendringen som innføres 1. januar 2024 er bilselger derfor pålagt å opplyse om alle feil og avvik fra vanlige krav til kvalitet og funksjonalitet.

Skjerping av bilselger-ansvaret er gode nyheter for bilkjøper

I tillegg til at regelen om at biler kan «Selges som den er» skrotes, stiller også lovendringene andre nye krav til den som selger bil. Nå skal også feil ved bilen som oppdages inntil to år etter bilkjøpet, regnes som om de var til stede da bilen ble kjøpt. Endringen gjør at det er forhandleren som i større grad må dokumentere at feilen ikke var til stede eller skyldes forhold før salget. Feilen skal da som hovedregel repareres kostnadsfritt for kjøper. Endringene i forbrukerkjøpsloven er derfor en betydelig styrkning av rettighetene til den som skal kjøpe bil av en profesjonell.

Kravene til bilselger vil gjøre at det stilles høyere krav til å gi riktig informasjon om bilen i forkant av bilkjøpet.

Kjøpte bil med feil og mangler – fikk medhold i heving og erstatning

Bare en time etter å ha kjøpt ny bil, oppdaget kjøper at det var noe galt. Det viste seg at bilen hadde flere feil og mangler, og kjøperen krevde derfor heving av kjøpet og erstatning. Ved hjelp fra en av våre dyktige vant kjøperen fullt ut i forliksrådet.

erstatning for nakkeskade, mangler

Sakens bakgrunn

På vei hjem etter å ha kjøpt bilen, opplevde kjøperen etter ca. en times kjøring at det var en ulyd i bilens mellomaksel, samt at bilen varslet om mangel på kjølevæske. Får å undersøke hva som var galt, kjørte kjøperen til et bilverksted i nærheten. Under undersøkelsen ble det oppdaget flere feil og mangler ved bilen. I ettertid ble det også oppdaget flere feil, og det var stadig behov for etterfylling av olje og kjølevæske, samt at det var en ulyd i bilen. Ved ytterligere undersøkelser ble det konkludert med at det var en feil med bilens kjølesystem og at bremsene var fullstendig nedslitte. Kjøperen hevde at disse feilene utgjorde mangler ved bilkjøpet, og krevde derfor heving og erstatning.

Hadde bilen mangler?

For at man skal ha krav på prisavslag eller erstatning må det foreligge en mangel. Utgangspunktet er at det foreligger en mangel dersom bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Videre foreligger det en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis bilen ikke passer til de formålene som tilsvarende kjøretøy vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Hvordan heve et bilkjøp?

Har du kjøpt bil med feil og mangler? Da kan du har rett til å heve kjøpet.

bilkjøp

Hva betyr det å heve et bilkjøp?

Å heve et bilkjøp betyr at kjøper får tilbake kjøpesummen, mens selger får tilbake bilen. Heving innebærer at partene skal stilles som om avtalen ikke ble inngått.

Hvilken lov gjelder?

Ved kjøp av bil gjelder enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Dersom kjøper er en forbruker og selger er en næringsdrivende, som for eksempel en bilforhandler, gjelder forbrukerkjøpsloven. I alle andre bilkjøp kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpsloven kommer for eksempel til anvendelse i kjøp mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring