Kjøpte bil med feil og mangler – fikk medhold i heving og erstatning

Bare en time etter å ha kjøpt ny bil, oppdaget kjøper at det var noe galt. Det viste seg at bilen hadde flere feil og mangler, og kjøperen krevde derfor heving av kjøpet og erstatning. Ved hjelp fra en av våre dyktige vant kjøperen fullt ut i forliksrådet.

erstatning for nakkeskade, mangler

Sakens bakgrunn

På vei hjem etter å ha kjøpt bilen, opplevde kjøperen etter ca. en times kjøring at det var en ulyd i bilens mellomaksel, samt at bilen varslet om mangel på kjølevæske. Får å undersøke hva som var galt, kjørte kjøperen til et bilverksted i nærheten. Under undersøkelsen ble det oppdaget flere feil og mangler ved bilen. I ettertid ble det også oppdaget flere feil, og det var stadig behov for etterfylling av olje og kjølevæske, samt at det var en ulyd i bilen. Ved ytterligere undersøkelser ble det konkludert med at det var en feil med bilens kjølesystem og at bremsene var fullstendig nedslitte. Kjøperen hevde at disse feilene utgjorde mangler ved bilkjøpet, og krevde derfor heving og erstatning.

Hadde bilen mangler?

For at man skal ha krav på prisavslag eller erstatning må det foreligge en mangel. Utgangspunktet er at det foreligger en mangel dersom bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Videre foreligger det en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis bilen ikke passer til de formålene som tilsvarende kjøretøy vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Fakta

Ved vurderingen av om bilen har en mangel skal tidspunktet risikoen går over på kjøper legges til grunn. Dette betyr at selger i utgangspunktet har ansvar for mangler som foreligger ved overtakelse, men ikke for mangler som oppstår i ettertid. Selger kan imidlertid også bli ansvarlig for mangler som oppstår etter overtakelse, dersom selger har garantert for egenskaper ved bilen eller mangelen skyldes kontraktsbrudd fra selgerens side.

Forliksrådets vurdering

Bilen ble solgt feilfri, og uten et “som den er”-forbehold. Når det ble oppdaget feil med bilen bare en time etter overtakelse var det derfor klart at bilen hadde mangler, og at disse forelå på overtakelsestidspunktet.

For å kunne heve et kjøp må mangelen være vesentlig. I denne saken var det klart for forliksrådet at bilen hadde vesentlige mangler, ettersom bilen måtte gjennomgå omfattende reparasjoner for å bli kjørbar. Kjøperen fikk dermed medhold i hevingskravet sitt.

Erstatning

Kjøperen krevde erstatning for kostnader til utbedring og konstatering av utbedringsbehov. Etter forbrukerkjøpsloven § 33 har man krav på erstatning for tap man lider som følge av mangler ved tingen. Kjøperen fikk dermed også medhold i sitt krav om erstatning.

Svein-Harald Stavnes Wennevik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du kjøpt bil med feil og mangler?

I mange tilfeller nekter selger å erkjenne at det foreligger mangler ved bilen eller å betale utbedringskostnader. I slike situasjoner anbefales det å bli bistått av en advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bilkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Ved biltvister vil ofte bilforsikringen dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgiftene ved kjøp av bil. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Svein-480x480-1.jpg

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring