Hvordan heve et bilkjøp?

Har du kjøpt bil med feil og mangler? Da kan du har rett til å heve kjøpet.

bilkjøp

Hva betyr det å heve et bilkjøp?

Å heve et bilkjøp betyr at kjøper får tilbake kjøpesummen, mens selger får tilbake bilen. Heving innebærer at partene skal stilles som om avtalen ikke ble inngått.

Hvilken lov gjelder?

Ved kjøp av bil gjelder enten forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Dersom kjøper er en forbruker og selger er en næringsdrivende, som for eksempel en bilforhandler, gjelder forbrukerkjøpsloven. I alle andre bilkjøp kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpsloven kommer for eksempel til anvendelse i kjøp mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende.

Fakta

Forbrukerkjøpsloven bygger på en presumsjon om at forbrukeren er den svake parten i et kjøpsforhold. Loven er dermed ufravikelig til skade for forbrukeren. Dette innebærer at det aldri kan avtales vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven.

Det må foreligge en mangel

For at man skal kunne heve et bilkjøp må det foreligge en mangel. For det første vil det foreligge en mangel dersom bilen ikke samsvarer med det kjøper og selger har avtalt. Hvis det for eksempel er avtalt at bilen skal være grønn, vil det foreligge en mangel dersom bilen er grå. Dette gjelder selv om den grå bilen er like bra som den grønne, eller til og med bedre.

Videre kan det foreligge en mangel ved bilen dersom den ikke tilfredsstiller kravet til en alminnelig god vare. Høyesterett har uttrykt at dersom kjøper har «skjellig eller rimelig grunn til å besvære seg over tingen», vil det foreligge en mangel.

Det vil også foreligge en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis tingen ikke passer for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til. Det samme gjelder hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold ved bilen som kjøper hadde grunn til å regne med å få.

Husk reklamasjon!

Oppdager du en mangel må du foreta en reklamasjon overfor selger så raskt som mulig for at du skal kunne gjøre mangelskrav gjeldende. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan kravet ditt gå tapt. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med en av våre advokater. Vi forklarer det nærmere hvordan dette skal gjøres.

Hevingsvilkåret

For at du skal kunne heve et bilkjøp, må hevingsvilkåret være oppfylt. Hevingsvilkåret er forskjellig i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. I kjøpsloven er vilkåret for heving at mangelen er «vesentlig», mens etter forbrukerkjøpsloven er hevingsvilkåret at mangelen «ikke er uvesentlig». Dette innebærer at det vil være “enklere” å heve et bilkjøp etter forbrukerkjøpsloven.

De samme momentene vil være relevant i hevingsvurderingen etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Relevante momenter er avviket fra riktig oppfyllelse, hvilken betydning mangelen har for kjøperen, mangelens art og omfang, og om selgeren er å bebreide.

Fakta

Ved gjennomføring av et hevingsoppgjør kan selger kreve at kjøper skal betale et rimelig vederlag for den nytten han har hatt av bilen. Beregningen av nyttevederlaget kan gjøres på flere måter. I bilbransjen er det imidlertid praksis for å beregne nyttevederlaget ut i fra hvor mange kilometer bilen har gått.

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket bilkjøp og ønsker å heve kjøpet vil som regel bilforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Også innboforsikringen kan i enkelte tilfeller dekke advokatutgiftene. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

Svein-Harald Stavnes Wennevik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bilkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Svein-480x480-1.jpg

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring