Pasientskade

Når NPE mottar en søknad om erstatning vil saksbehandler innhente uttalelse og journaler fra behandlingsstedet du har klaget inn. Deretter vil saken bli vurdert av en sakkyndig spesialist.

 

Advokatens vil sikre at sakkyndig bygger vurderingen på riktige opplysninger om deg og behandlingsforløpet, og at viktige informasjon ikke blir utelatt. Advokaten vil også sikre at NPE vurderer alle forhold som er juridisk relevante og at dine rettigheter etter pasientskadeloven og skadeerstatningsloven ivaretas.

 

Ved et avslag fra NPE vil vi kunne bistå med en klage til Helseklage. Ved avslag i klagesaken vil vi bistå med å ta saken inn for retten, dersom det er grunnlag for det.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring