Dersom du blir smittet av covid i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden kan du ha rett til yrkesskadeerstatning. Jeg kan hjelpe deg i din sak.

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

pensjon

Dette hjelper vi deg med

Covid-19 har ført til mange bekymringer og utfordringer som Norge ikke har hatt på flere år. Dersom du har blitt smittet av covid i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden godkjennes covid-smitte som yrkessykdom. I slike tilfeller vil du kunne ha rett til yrkesskadeerstatning. Vi har lang erfaring med håndtering av yrkessykdomssaker og sørger for å ivareta dine interesser.

Blir du ervervsmessig ufør som følge av covid-sykdom kan det økonomiske tapet være betydelig og erstatningsberegningene kan være kompliserte. Svært ofte er det behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderingene blir foretatt. Vi hjelper deg med å få covid-sykdommen godkjent som yrkessykdom og holder kontakten med forsikringsselskapet og NAV. Videre bistår vi deg med å innhente dokumentasjon, i tillegg til å fremsette erstatningskrav.

  • Er covid en yrkessykdom
  • Forsikring
  • NAV
  • Erstatningstilbud
  • Erstatningskrav
  • Bevisbyrden

Hva er en yrkessykdom?

En yrkessykdom er en sykdom man har fått som følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. En yrkessykdom er likestilt med yrkesskader og omfattes av yrkesskadeforsikringsloven. Hvilke sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom følger av en egen forskrift. Forskriften omfatter for eksempel sykdommer som følge av forgiftning eller kjemisk påvirkning, hudsykdommer, lungesykdommer, hørselskader eller sykdom etter covid.

Covid om yrkessykdom

Den 7. april 2020 ble det gjort en forskriftsendring som trådte i kraft den 1 mars. 2020. I tråd med forskriftsendringen vil man ha krav på yrkesskadeerstatning dersom man blir smittet av covid på jobb. For at man skal ha krav på yrkesskadeerstatning må man imidlertid ha en positiv covid-test, og man må sannsynliggjøre at man har blitt påført smitten i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Det er du som er skadelidt som i utgangspunktet har bevisbyrden for at du er påført smitte på arbeidsplassen. For at covid-smitte skal bli ansett som en yrkessykdom må det godkjennes.

Det er de samme regler som kommer til anvendelse innen alle yrker. Uansett yrke må det sannsynliggjøres at man ble smittet gjennom sitt arbeid for at covid skal bli godkjent som yrkessykdom. Forskriftsendringen gir større trygghet til alle arbeidstakere, og særlig for arbeidstakere i utsatte yrker som for eksempel sykepleiere og lærere.

Covid som yrkessykdom gir rettigheter fra både NAV og arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Det er forsikringsselskapet til arbeidsgiveren som skadelidte har når sykdommen blir konstatert som er ansvarlige for å behandle saken.

 

Bør jeg bruke advokat?

Covid er en forholdsvis ny sykdom og vi kjenner ikke til alle senvirkninger av den. Medisinsk forskning og erfaring vil gi oss fortløpende informasjon om dette. I denne utviklingen vil det være trygt å ha en advokat ved sin side. Som andre yrkessykdommer kan covid medføre et økonomisk tap som gir rett til ytelser fra NAV. Fordi ytelsene fra NAV ofte er lavere enn din inntekt vil det være viktig å kjenne til muligheten du har til å kreve erstatning for ditt økonomiske tap. Våre advokater vil veilede deg og håndtere saken din, samt sørger for at du får det du har krav på.

Hvordan går du frem ved yrkessykdom?

1

Yrkessykdom

Undersøk om din sykdom kan være yrkesrelatert.

2

Arbeidsgiver

Sørg for at din arbeidsgiver sender skademelding til NAV og sitt forsikringsselskap.

3

Kontakt advokat

Kontakt en av våre advokater. Vi hjelper deg med å få covid-smitte godkjent som yrkessykdom, samt sørger for at du får den erstatningen du har krav på.

Saker vi kan hjelpe deg med

urettmessig straffeforfølgelse, flytte, mangler, testament ugyldig, arvepakt, fremtidsfullmakt, sykemelding, sykemeldt, bilansvaret, oppholdstillatelse, veirett, reguleringsplan, barnefordelingssak, pensjon, samlivsbrudd, ekspropriasjon, drapssak, overvann, bistandsadvokat, eiendom, neste generasjon, arver, barnevernet, styreleder, eiendomsmegleren, opplysninger

Er covid en yrkessykdom

Visse sykdommer som skyldes påvirkninger i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer blir ansett for å være yrkessykdommer. Hvilke sykdommer som er omfattet er listet opp i forskrift, og gir de samme rettighetene som en yrkesskade.

fast bosted, akuttplassering, barnefordelingssak, full seier, bekymringsmelding, voldsoffererstatning, mobbing

Forsikring

Det er arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap som er ansvarlige for å behandle saken. Vi hjelper deg med å innhente og vurdere dokumentasjon i saken, samt fremsetter og vurderer erstatningskrav og erstatningstilbud fra forsikringsselskapet.

NAV

Dersom man får covid godkjent som yrkessykdom hos NAV har du visse rettigheter. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjennom prosessen.

Erstatningstilbud

Vi hjelper deg med å kontrollere og vurdere erstatningstilbud fra forsikringsselskap.

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser, foreldelse, reklamasjon, kansellert fly, arveoppgjør, ekstremvær, erstatning, forsikring

Erstatningskrav

Vi hjelper deg med å beregne og fremsette erstatningskrav overfor forsikringsselskapet.

Bevisbyrden

Beviskravet er i utgangspunktet sannsynlighetsovervekt. Det vil si at det må være mer enn 50 % sikkert at du er påført smitte på arbeidsplassen.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

  • Long covid som yrkessykdom

    En ansatt på skole som ikke hadde direkte elevkontakt fikk godkjent senfølger av Covid 19 som yrkessykdom av Nav. Det var tilnærmet sikkert at mannen var smittet av en kollega under vanlig arbeid. Hans vedvarende og alvorlige problemer i etterkant av sykdommen medførte at langtidsfraværet ble forklart som «long Covid» og godkjent som yrkesskade / yrkessykdom. Dette innebærer at de som er smittet på jobb, kan ha krav på erstatning ved utvikling av varige men som følge av  Covid 19.

Våre advokater

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Oversikt over våre priser

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. De fleste slike saker løses utenfor domstolene og det varierer hvor mange timer som medgår. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid som normalt vil gå med til din sak. Hos oss undersøker vi alltid om du har krav på å få dine advokatutgifter dekket gjennom forsikringsordninger.

 

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Dekker forsikringen advokatutgifter?

 

Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Advokatutgiftene er nemlig en del av det tapet du har som følge av yrkessykdommen, på samme måte som utgifter til lege og liknende. Kravet sendes direkte til det forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring hos. Klienten trenger dermed ikke å legge ut for advokatutgiftene. Dekker forsikringsselskapet dine utgifter til advokat er det heller ingen egenandel.

 

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring