Du kan ha flere krav dersom det er noe feil med varen eller tjenesten du har kjøpt. Du kan blant annet ha krav om retting av forholdet, en helt ny vare, prisavslag eller erstatning. Vi hjelper deg med kjøpsrett.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

utestengelse fusk, samarbeid fusk, Revidert erstatningsoppgjør, ugyldig avskjed erstatning

Dette hjelper vi deg med

For å gjøre et krav gjeldene mot selger må du reklamere i tide. Reklamasjonen må være sendt “innen rimelig tid” etter at du fant eller burde funnet feilen ved varen eller tjenesten. Det kan variere hva som anses som “innen rimelig tid” etter hva slags vare eller tjeneste som er kjøpt. For enkelte kjøp er det også en absolutt reklamasjonsfrist på to eller fem år. Ta derfor kontrakt med en av våre advokater så hurtig som mulig.

 • Kjøp av tjenester
 • Feilmontering
 • Kjøp av kjøkken
 • Forsinkelse
 • Leie av hytte
 • Kjøp og montering

Ulik lovgivning

Det finnes ikke en lov for alle ulike typer kjøp av varer og tjenester, dette gjelder særlig for kjøp av tjenester eller leieforhold. Det finnes for eksempel ikke en lov for leie av hytter eller en egen lov som gjelder for vasketjenester. Det kan derfor være krevende å få oversikt over hvilke rettigheter man har.

 

For kjøpsavtaler mellom to like parter, enten to næringsdrivende eller to private, reguleres forholdet etter kjøpsloven. Partene kan selv velge å avtale seg bort fra kjøpslovens bestemmelser slik at det som primært regulerer forholdet mellom kjøper og selger er kontrakten mellom partene.

 

Som forbruker har man gjennomgående et særlig vern i møte med profesjonelle næringsdrivende. Den mest sentrale kontraktsloven for forbrukere er derfor forbrukerkjøpsloven. Loven gjelder for kjøp som er inngått mellom en forbruker (alminnelig person som ikke handler i næringsvirksomhet) og en profesjonell næringsdrivende. Loven er bygget opp på en slik måte at man som forbruker skal kunne forutse sin rettsstilling. Loven er også ufravikelig. Det betyr at det ikke kan avtales dårligere vilkår for forbrukeren enn det som følger av forbrukerkjøpsloven.

Hva er en mangel?

Et utgangspunkt for at du skal kunne kreve noe av selger er at det enten foreligger en mangel eller forsinkelse som selgeren er ansvarlig for. Det foreligger en mangel, et kontraktsbrudd, dersom det er avvik mellom det du og selger hadde avtalt og den varen eller tjenesten som blir levert.

Resultat- eller innsatsforpliktelse

Det kan skilles mellom de tilfellene hvor det er avtalt et bestemt resultat, typisk kjøp av en vare, og tilfellene hvor det er avtalt en innsats fra selger. Et eksempel på en resultatforpliktelse er kjøp av tv. Enten har selger levert en tv som er i den avtalte standen, eller så foreligger det en mangel. En innsatsforpliktelse er en avtale om at selger skal yte en faglig og forsvarlig tjeneste. Dersom det for eksempel er inngått avtale om vasketjenester er det avtalt at vasketjenesten skal være utført i tråd med faglig og forsvarlig gjennomføring. Dersom tjenesten i et slikt eksempel ikke er i tråd med kravene til faglig og forsvarlig gjennomføring, vil det være en mangelfull ytelse.

Reklamasjon

Dersom det er en mangel ved varen eller tjenesten må du gi beskjed til selgeren innen rimelig tid. Som kjøper kan du ikke sitte på en mangelskrav i evig tid. Du har en plikt til å gi selger beskjed innen rimelig tid fra du ble kjent eller burde bli kjent med mangelen. Du har altså en plikt til å gjøre undersøkelser dersom det er grunn til å mistenke at det er noe feil med varen eller tjenesten. Venter du for lenge kan du dermed miste retten til å gjøre krav gjeldene mot selgeren.

 

Det finnes ikke noe fast svar på hva som er rimelig tid. Vurderingen av om hva som er rimelig tid vil variere avhengig av blant annet kontraktstypen, partene og mangelen. For kjøpsavtaler mellom forbruker og næringsdrivende kan tiden for hva som er rimelig aldri være kortere enn to måneder fra forbrukeren ble kjent med mangelen.

Hva kan du kreve – misligholdssanksjoner

Hvilke krav du kan gjøre gjeldene avhenger av mangelen og avtalen. De ulike misligholdsbeføyelsene du kan kreve som kjøper er:

 

 • Retting
 • Omlevering – ny vare
 • Prisavslag
 • Heving
 • Erstatning
 • Detensjon

Hva gjør du dersom du ønsker å gjøre en mangel gjeldene

1

Avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse

Du må først konstateres at det foreligger en mangel, altså et avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse.

2

Ta vare på kvitteringer og annen dokumentasjon

Ta vare på dokumentasjon om varens tilstand og annen dokumentasjon på kostander du har fått som følge av mangelen. Slike merkostander kan du ha krav på at blir erstattet.

3

Husk å reklamere

Pass på så du ikke sitter på kravet ditt så lenge at du reklamerer for sent. Gi beskjed til selger om avvikene du har oppdaget.

4

Ta kontakt med oss

Ofte kan du ha krav på at rettshjelp dekkes gjennom forsikringen din. Ta derfor kontakt med en av våre spesialister for å sikre at dine interesser blir ivaretatt og vi er spesialister på kjøpsavtaler.

Saker vi kan hjelpe deg med

Ryggskade yrkesskade

Kjøp av tjenester

For tjenester gjelder det ulike regler. Det varier derfor hvilke krav du kan gjøre gjeldene avhengig av hvilken type tjeneste du har kjøpt.

samvær, næringslokale, opplysningsplikt, undersøkelsesplikt, eiendom, neste generasjon

Feilmontering

Du kan enten ha inngått en avtale om montering som en del av kjøpsavtalen eller som en selvstendig avtale. Du kan ha krav på erstatning for skade som montørene påfør deg

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil, hva er heving av kjøp, heving av kjøp mellom privatpersoner, ansvar, tilbakekalle testament

Kjøp av kjøkken

Kjøp av kjøkken kan være omfattende. Hva skjer dersom det er en feil ved en del av kjøkkenet eller montørene påfører skade på andre deler av kjøkkenet enn de delene de skulle montere?

Fravær oppsigelse, Utestengt fusk, Yrkessykdom krav, Utgifter yrkesskade, angrefrist ved kjøp av bobil, Hvordan beregnes AAP, krav til gyldig testamente, arvepakt, erstatning, familievold, oppsigelsesprosessen, ugyldighet

Forsinkelse

Ved forsinkelse er hovedregelen at du kan kreve at avtalen skal gjennomføres. Dersom selger ikke kan eller nekter å oppfylle avtalen kan du ha krav på erstatning.

Leie av hytte

Hva gjør du dersom hytta ikke er tråd med forventningene eller du ikke kan gjennomføre ferien som planlagt - har du krav på å slippe betaling?

Kjøp og montering

Montering kan være en del av avtalen med selger. Dersom dette ikke er den overveiende del av selger forpliktelse reguleres monteringen av kjøps- eller forbrukerkjøpsloven.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Hevet kjøp av kjøkken

  En av våre dyktige advokater bistod en kvinne som opplevde sprekker i de nye kjøkkenskapene. Skapdørene ble byttet, men også disse oppstod det sprekker i. Kvinnen ønsket seg derfor løst fra avtalen og kravde erstaning for ekstrakostnader til elektriker, rørlegger og montør.

   

  Med hjelp av vår advokat fikk kvinnen medhold i forbrukertvistutvalget i sitt krav om heve avtalen for hele kjøkkenet. Kvinnen fikk også erstatning på 10 000 kroner for kostnadene.

 • Selger fikk medhold i retten

  Selger av bil tok kontakt med en av våre dyktige advokater etter at bilen totalhavarert, bare to måneder etter salget. Bilen var solgt for 149 000 kroner og det ville koste 190 000 kroner å sette inn en ny fabrikkmotor. Kjøpet tok ut stevning med krav om at selger måtte dekke kostanden til ny motor.

   

  Med hjelp fra vår advokat ble det bevist at motorhavariet ikke skyldets forhold på selgeres side. Kjøper hadde derfor ikke krav på at selger skulle dekke kostanden til ny motor. Kjøper måtte også dekke selgers kostnad til advokat i saken.

 • Fikk tilbake kr 400 000 kroner etter båtkjøp

  En uheldig båtkjøper hadde brukt nær kr. 300 000,- på en bruktbåt som ikke var som forespeilet i salgsannonsen. Med hjelp fra vår advokat vant kjøperen i lagmannsretten og fikk medhold i sitt krav om heving samt ble tilkjent sakens kostnader.

 • Kjøper fikk tilbake 1,5 millioner

  Et par kjøpte en båt til 1,5 millioner kroner. Etter noe tid ble det klart at det var flere feil med båten. Det var bl.a. feil med ankervinsjen både foran og bak, og at dusjen på dekk var ødelagt.

   

  Kjøper tok kontakt med en av våre advokater og fikk bistand i saken. Kjøperne fikk  medhold i både tingretten og lagmannsretten. De fikk tilbake hele kjøpesummen og forsinkelsesrenter. Siden de vant saken fullt ut ble også selgeren dømt til å betale sakskostnadene kjøperen hadde hatt.

 • Kjøpte hannhund uten testikler – fikk 10 000 i prisavslag

  En kvinne hadde kjøpt en Broholmerhund fra en oppdretter. Broholmer er en stor hunderase, og kvinnen skulle bruke den som vakthund. Det var derfor viktig for henne at hunden var tøff og mandig. I kjøpekontrakten ble det oppgitt at hunden var hankjønn.

   

  Etter dette henvendte kjøperen seg til selger og krevde prisavslag. Kjøperen mente at hunden ikke var i samsvar med det som var avtalt. I kjøpekontrakten var det spesifisert at hunden var hankjønn, og derfor forelå det en mangel i følge kjøper.

   

  Med bistand fra advokat.no fikk kvinnen prisavslag på 10 000 kroner siden hunden ikke var i tråd med det som var avtalt.

Våre advokater

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Oversikt over våre priser

Hva koster det med en spesialist fra Osloadvokatene i en slik sak?

Osloadvokatene har konkurransedyktige priser på våre tjenester. De aller fleste slike saker løses utenfor domstolene og det varierer hvor mange timer som medgår.

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

 

 

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket kjøp og ønsker å heve kjøpet kan innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker også alltid om du har krav på rettshjelp.

Små krav

Kravet ditt bør være over 30.000 kroner før vi anbefaler bistand i disse sakstypene.

 

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring