Advokater skal være uavhengige av alle andre interesser enn klientens beste.

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Boligkjøperforsikring i HELP

Har du tegnet boligkjøperforsikring i HELP da du kjøpte bolig eller fritidseiendom?

 

I såfall står du fritt til å velge en advokat fra Osloadvokatene. Et viktig prinsipp er retten til fritt advokatvalg. Dette betyr at du kan velge hvilken advokat som helst i hele Norge.

 

Osloadvokatene har lang erfaring i slike saker og vi kan bistå deg. Vi tar saker over hele Norge.

 

Når du bruker Osloadvokatene dekker HELP dine advokatutgifter. Det betyr at vi får betalt direkte fra HELP.

 

Det er mange fordeler med å bruke ekstern advokat fremfor å bruke en saksbehandler fra HELP. Flere av våre klienter trekker frem at de får en erfaren advokat hos Osloadvokatene og har byttet til oss fra HELP nettopp av denne grunn. Du kan når som helst bytte til Osloadvokatene helt frem til saken er avsluttet.

 

Hvorfor velge Osloadvokatene i din sak?

 1. Erfaren advokat
 2. Oppfølgning av saken
 3. Advokatens tilgjengelighet
 4. At alle sider av saken undersøkes nøye
 5. Får en vurdering av om krav også kan fremsettes mot andre enn selger.
 6. Advokater med mye erfaring fra rettsaker (prosedyreerfaring).
 7. Advokater med innsikt i bevisvurderinger.
 8. Advokater som kontakter potensielle vitner under forberedelsen.

Det er mange fordeler med å bruke ekstern advokat fremfor å bruke en saksbehandler (internt ansatt) hos HELP.

 • Lovlighetsmangler
 • Elektriske mangler
 • Baderom og fukt
 • Skadedyr

Hva dekker en boligforsikring?

En boligforsikring dekker advokatutgiftene ved en tvist mot selger. Det de fleste ikke vet er at slike tvister som regel også dekkes av din innboforsikring, og at du dermed kanskje ikke trengte å tegne ekstra forsikring.

Er det noen fordeler ved å bruke ekstern advokat?

Ja, våre advokater kan bistå deg i tvister som dekkes av din vanlige innboforsikring i tillegg til det vi får dekket av HELP. HELP sine interne advokater kan ikke bistå deg i slike tvister med dekning fra innboforsikringen fra et annet forsikringsselskap. På den måten er det langt bedre å bruke en ekstern advokat.

Hva kjennetegner en advokatrolle?

Advokatrollen kjennetegnes ved at du får en objektiv og uavhengig rådgiver på din side.

Er forsikringsselskapets ansatte din eller selskapets rådgiver?

Enkelte har reist spørsmålet om bruken av interne saksbehandlere blir som “bukken og havresekken”. Dette fordi rådgiveren er ansatt i selskapet som betaler kostnadene ved saken. Er det dine eller selskapets hensyn som veier tyngst i vurderingen? En ekstern advokat uten bindinger til selskapet, vil nødvendigvis ikke ha slike kryssende hensyn å ivareta.

Kan HELP nekte deg å bruke ekstern advokat for deres regning?

Nei, du har krav på fritt advokatvalg og HELP som forsikringsselskap kan ikke legge noen begrensinger på den rettigheten. Denne rettigheten følger av et EU direktiv som også HELP må følge.

HELP sier de dekker idømte omkostninger og rettsgebyr hvis du bruke intern advokat?

Det er nok en sannhet med modifikasjoner. For det første utgjør som regel rettsgebyr småpenger i denne sammenhengen – bare noen få tusenlapper. For det andre dekkes ikke idømte omkostninger hvis HELPs egen advokat har konkludert med at det er sannsynlighetsovervekt for at saken ikke fører frem. Det kan da bli slik at Help kun tar de sikre sakene, og at de usikre får avslag på videre dekning. Alle usikre krav vil da miste retten til å få prøvd saken og kanskje lide rettstap. Vi har overtatt saker etter HELP hvor de har sagt at saken ikke fører frem, men hvor vi etterpå likevel har vunnet saken.

Er det egentlig et lovlig forsikringsvilkår å nekte videre bistand basert på selskapets egen vurdering av sannsynligheten om kravet vil føre frem?

Dette er et nytt vilkår fra HELP sin boligforsikring og spørsmålet har ikke vært prøvet i retten.

I forsikringsretten er det svært betenkelig om et selskap skal kunne begrense eget ansvar for et forsikringstilfelle basert på selskapets egen “rettslige vurdering av sannsynligheten for å nå frem“. Selskapet skal dermed kunne “vurdere seg ut” av erstatningsansvar for et forsikringstilfelle. I sivilprosessen benyttes uttrykket prosedabilitet for å beskrive om en sak er prosedabel. En sak kan være prosedabel, selv om det ikke er sannsynlighetsovervekt for at den vil føre frem. Om den vil føre frem vet ingen før retten har hørt parts- og vitneforklaringene. Erfaringsvis endrer ofte en sak seg under en prosess, slik at påstanden endres, grunnlaget endres eller nye bevis kommer til. At HELP skal kunne vurdere sannsynligheten basert på skriftlige bevis alene, vil dermed medføre en uforsvarlig høy feilmargin og fare for rettstap for forsikringstakere. I Norge er hovedregelen det motsatte i form av “bevisumiddelbarhetsprinsippet” og “muntlighetsprinsippet”.

 

 

Hva gjør du når du oppdager en feil?

1

Det første du gjør er å sende en reklamasjon til selger

Det er viktig at du sender en epost til selger eller megler om feilen når du oppdager feilen. Det kan være for sent å komme med dette når det har gått mer enn 3 måneder siden du oppdaget feilen. Våre advokater kan skrive reklamasjonen for deg.

2

Bestem deg for om du vil bruke HELP eller en ekstern advokat

Du bør bestemme deg for om du vil bruke en ekstern advokat som Osloadvokatene eller om du vil bruke en intern advokat/saksbehandler hos HELP. Basert på vår erfaring vil vi anbefale deg å bruke en ekstern advokat. Benytt deg av retten til fritt advokatvalg og velg en advokat som kan benytte muligheten for “dobbel dekning”.

3

La advokaten bestemme valg av sakkyndig

Det er lurt å bruke den eksterne advokaten til å velge hvilken takstmann du skal bruke. Vi har en liste over takstmenn som vi stoler på og vet hvem vi ikke stoler på. Vi anbefaler deg ihvertfall ikke å bruke en takstmann som HELP anbefaler. Det er du som bestemmer hvilken takstmanns som skal brukes i din sak.

4

Spar på kvitteringer

Alle påførte utgifter dekkes og gi derfor kopi av disse til din advokat.

Saker vi kan hjelpe deg med.

Lovlighetsmangler

Det kan være at noe ikke er byggemeldt eller en kjeller som det ikke er lov å bruke som oppholdsrom. Dette kan medføre at boligen ikke kan brukes som forutsatt.

Elektriske mangler

Det vil være at elektrikeren har gjort feil eller at forrige eier har gjort egne arbeider med det elektriske anlegget i boligen.

Baderom og fukt

Det som ofte går igjen er at baderommet ikke er gjort riktig slik at det ikke er tilstrekkelig tett. I verste fall kommer det da fukt ut i andre deler av boligen når man bruker dusj.

innløsning tomtefeste, markedsføring, boligsalg, forbruker

Skadedyr

Har det vært skadedyr som mur/rotter eller maur inne i boligen så kan det være en mangel.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Osloadvokatene har konkurransedyktige priser på våre tjenester. De fleste slike saker løses utenfor domstolene og det varierer hvor mange timer som medgår.

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Dekker forsikringen mine advokatutgifter?

Ja, som regel dekkes advokatutgiftene dine av HELP og av forsikringsselskapet hvor du har innboforsikring.

Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring