Er du blitt utsatt for et ID-tyveri? Uansett hva årsaken er, og hva konsekvensen er for deg personlig, kan vi hjelpe deg. Vi har ekspertise og kan bistå deg med å begrense skadeomfanget, samt den rettslige prosessen i etterkant.

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Dette hjelper vi deg med

ID-tyveri er et stadig økende problem i Norge, og oppleves svært belastende for den som blir utsatt for det. Et identitetstyveri er når noen benytter identifikasjonsbevis eller personopplysningene til en person for å begå økonomisk svindel, bedrageri eller annen kriminalitet. Ofte blir identiteten utnyttet til å få kreditt ved forbrukslån, kredittkort eller salgskreditt. Du kan oppleve å få regninger på svimlende summer fra varekjøp og lån du ikke engang visste at var mulig å ta opp. Plutselig dukker alle regningene opp i din postkasse, og alle er ute etter kun en ting, nemlig pengene dine. Å bestride de ulike kravene som kommer kan oppleves vanskelig og krevende. Mange opplever også at det er vanskelig å bli trodd. Våre advokater vet hvordan man skal gå frem, og hvordan man skal argumentere. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

 • Forbrukslån
 • Kredittkort
 • Salgskreditt
 • Pengekrav
 • BankID
 • Personopplysninger
 • Bedrageri
 • Økonomisk svindel

Identitetstyveri

Tall fra Norsk Senter for Informasjonssikring viser at 4,2% av befolkningen opplever tyveri av sin identitet. Det tilsvarer over 150 000 av den voksne befolkningen i Norge. Et identitetstyveri er når noen benytter identifikasjonsbevis eller personopplysningene til en person for å begå økonomisk svindel, bedrageri eller annen kriminalitet. Man ser at de som begår et identitetstyveri hovedsakelig gjør det av to grunner. Den viktigste årsaken er at forbryteren ønsker å oppnå økonomisk vinning. Den andre hovedårsaken er at forbryteren ønsker å påføre en annen ulempe eller skade. Dette kan gjøres ved å skade noen sitt gode navn og rykte.

ID-tyveri kan skje i mange forskjellige former. Et eksempel kan være at noen tar opp et lån eller kreditt i ditt navn, eller kjøper varer eller tjenester i ditt navn. Disse sakene kan ha et betydelig skadeomfang for den fornærmede. I slike tilfeller kan man risikere å få krav rettet mot seg fra ukjente kreditorer for varer og tjenester du ikke har mottatt. I verste fall kan identitetstyveri føre til at krav går til inkasso, at det blir foretatt tvangsutlegg og at du kan få betalingsanmerkninger som det kan ta lang tid å rydde opp i. Uansett hva årsaken er til at du har blitt utsatt for ID-tyveri, og uansett hva konsekvensen er for deg personlig, kan våre advokater hjelpe deg.

 

Må du betale for varer og tjenester bestilt av andre i ditt navn?

Det er virksomheten/butikken som retter et krav som må dokumentere at det foreligger en gyldig inngått avtale om kjøp av en vare eller tjeneste. Dette gjelder uavhengig av om kravet rettes mot en forbruker, næringsdrivende, organisasjon eller offentlig myndighet. Dersom du kan påvise forhold som sannsynliggjør at kravet mot deg er kommet i stand som følge av et identitetstyveri, kan ikke kravet inndrives mot deg. Utfordringen vil imidlertid være å fremskaffe disse bevisene.

I slike tilfelle bør man kreve at den som retter et krav fremlegger signerte dokumenter, mottakskvittering, leveringsadresser osv. Slike dokumenter kan være med på å bevise at varene og tjenestene ikke ble bestilt av deg. Det er også verdt å merke seg at forsøk på å inndrive et krav som er bestridt, kan være i strid med markedsføringsloven og inkassoloven. Dersom du opplever pågang til tross for dine innvendinger til kravet, bør du søke rettshjelp.

 

Låneopptak eller bank uttak

Har noen fått tak i dine bankopplysninger og har klart å ta ut penger, tatt opp lån i ditt navn eller lignende, er det en risiko for at du må bære tapet selv. Ansvaret vil du måtte bære dersom du har vært uaktsom med oppbevaring av din BankID, bankkort, passord eller lignende. Det kan være vanskelig å bevise at du ikke har opptrådt uaktsomt, dette kan våre advokater hjelpe deg med. Dersom du ikke har opptrådt uaktsom, er det banken din som må bære ansvaret. Du vil da kunne kreve tilbakebetaling av banken.

Kostnader for advokathjelp

Saksområdet er ikke dekket av fri rettshjelp-ordningen. De fleste vil likevel ha én eller flere forsikringer som dekker sakene som oppstår i kjølvannet av et identitetstyveri. Regulær innbo eller villaforsikring dekker rettshjelp med opptil kr 100.000,-. Flere forsikringsselskaper tilbyr særskilt forsikring mot identitetstyveri som vil dekke dine advokatutgifter. Mange får også dekket sine advokatutgifter gjennom medlemskap i fagforeninger. Spør advokaten din om dette!

Hva bør du gjøre dersom du er blitt utsatt for et identitetstyveri?

1

Anmeld forholdet til politiet

Det viktigste du kan gjøre ved et ID-tyveri er å anmelde forholdet til politiet slik at de kan prøve å få stoppet identitetstyven.

2

Meld fra til kredittsjekk selskaper

Dersom du har mistanke om at din identitet har blitt stjålet bør du kontakte de mest kjente kredittsjekk selskapene for å avverge at ytterligere kredittsjekker blir opprettet på deg.

3

Kontakt Posten

Legg inn sperre på adresseendring hos Posten slik at du har kontroll over posten din.

4

Ta kontakt med advokat

Advokaten vil hjelpe deg med å forhandle med kreditorene og ivareta dine interesser. Advokaten vil hjelpe deg med å begrense skadeomfanget, og den rettslige prosessen i etterkant.

Saker vi kan hjelpe deg med

sykehjem, fremtidsfullmakt

Forbrukslån

Forbrukslån er et lån man kan få uten å stille sikkerhet i personlige eiendeler. En vanlig følge av identitetstyveri er at identiteten blir brukt til å opprette et forbrukslån.

Kredittkort

Et kredittkort er et betalingskort der du bruker bankens penger, og ikke dine egne. Ved bruk av kredittkort får man gjeld, som man i ettertid må betale ned. En vanlig følge av identitetstyveri er at identiteten blir brukt til å bestille et kredittkort.

Salgskreditt

Det er et lån som virksomheten gir til kjøperen. I stedet for å få lån fra en bank får man lån fra virksomheten man handler fra. Det er vanlig at identitet som er stjålet blir brukt til slike lån.

sameie, hybler, kaldtvann, kledningen på huset, plan- og bygningsloven, punktfeste, forkjøpsrett, leieboligen, utleie, heve, leiligheten, ulovlig

Pengekrav

Er du blitt utsatt for et identitetstyveri vil man i mange tilfeller motta pengekrav fra ukjente kreditorer. Våre advokater hjelper deg med å bestride kravene.

ekspropriere, arbeidsulykker, styreleder

BankID

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. Ofte er identitetstyver på jakt etter din BankID. Vi hjelper deg med saker der din BankID har blitt frastjålet.

Personopplysninger

Personopplysninger eller alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Identitetstyver prøver ofte å lure deg med falske eposter og meldinger slik at du skal legge igjen personopplysninger. Hver derfor alltid oppmerksom på dette.

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser, foreldelse, reklamasjon, kansellert fly, arveoppgjør, ekstremvær, erstatning, forsikring

Bedrageri

Bedrageri er når formålet er å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning gjennom å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse hos fornærmede på rettsstridig måte. Villfarelsen oppnås ofte ved en falsk identitet.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon, reklamasjonsfrister, verkstedet, arbeid, plastpest, forbrukerkjøpsloven, kjøpere, kjøp, feilene

Økonomisk svindel

Økonomisk svindel er når man oppnår en uberettiget økonomisk vinning ved å lure noen. En falsk identitet brukes ofte for å oppnå den uberettigede vinningen.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Ekskona begikk ID-tyveri av mannens signatur

  Ekskona skulle kjøpe en bil og signerte lånedokumentet hos forhandleren med eksmannens underskrift. Dette førte til at eksmannen ble stående som medlånetaker. Da mannen senere skulle ta opp lån for å kjøpe bolig fant han ut av dette, og gikk til advokat for å få hjelp.

  Dette er en ganske vanlig form for ID-tyveri. Santander forholdt seg til lånedokumentet og ba advokaten om å bevise at det ikke var mannens underskrift. Når Santander fikk dette bevisst, slettet de mannen som medlånetaker. Saken viser at det kan være lønnsomt å bruke advokat, da advokaten vet hvordan man skal gå frem i slike saker.

 • ID-tyv stjal hytta på fjellet

  En person opplevde marerittet da hytta på fjellet ble stjålet av en ukjent mann. Svindelen ble oppdaget av en oppmerksom takstmann som skulle utarbeide takst av hytta i forbindelse med et forestående salg. Takstmannen fattet mistanke da nøkkelen ikke lå på avtalt sted. Han henvendte seg derfor til naboene som kunne opplyse at de aldri hadde sett kvinnen som angivelig var eier av hytta.

  Gjerningsmannen hadde stjålet identitetspapirene til en ung kvinne uten at hun hadde merket det. Utstyrt med kvinnens identitetspapirer satte gjerningsmannen i gang en prosess for å overta hjemmelen til hytta. Han sendte inn papirer til Statens kartverk hvor det fremgikk at den unge kvinnen hadde kjøpt hytta fra den tidligere eieren. Dette ble tinglyst, og plutselig hadde mannen dokumentasjon på at kvinnen var den rettmessige eieren av hytta.

  Videre prøvde gjerningsmannen å få solgt hytta i kvinnens navn. Hvis det ikke hadde vært for den oppmerksomme takstmannen kunne hytta blitt solgt uten at noen fattet mistanke. Det ville da vært en reell fare for at svindelen ikke hadde blitt oppdaget før gjerningsmannen hadde fått overført pengene til sin konto. Saken endte heldigvis med at hytta ble overført til den riktige eieren til slutt.

 • Ektemann tok opp lån på nesten 800 000 kr

  Offeret i saken opplevde at ektemannen brukte hennes kodebrikke og passord til å låne nesten 800 000 kr. I og med at BankID ikke kan benyttes uten et personlig passord blir det ofte lagt til grunn at offeret må ha vært uaktsom med passordet. Konsekvensen blir at vedkommende blir sittende med regningen for lånet som er tatt opp. I denne saken mente kvinnen at mannen ikke hadde direkte tilgang til passordet, men at mannen kan ha gjettet det, siden de har bodd sammen i 20 år, og at det er mange passord som går igjen.

  Lagmannsretten kom frem til at det får være grenser for hvor hemmelig man kan klare å holde et passord når man har vært gift i 20 år. Retten la dermed til grunn at det ikke forelå uaktsomhet, og frikjente derfor kvinnen for kravene fra banken. Ekteparet ble forøvrig skilt og ektemannen ble domfelt for bedrageriet. Mannen ble dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel.

 • Varekjøp med falskt MasterCard

  Fornærmede i saken mottok en faktura fra Statoil for varekjøp foretatt med et Statoil MasterCard utstedt i hans navn. Fakturaen gjaldt ni varekjøp over internett på til sammen rett over 10 000 kr. Fornærmede tok da umiddelbart kontakt med Statoil og hevdet at han ikke hadde noe Statoil MasterCard, og heller aldri hadde bestilt det. Han hevdet også at han aldri hadde bestilt varene som fakturaen gjelder. Han anmeldte dermed forholdet til politiet.

  Tiltalte bestred at det var han som hadde foretatt bestillingene. Dette selv om mailen og adressen hans var brukt ved bestillingene. Tiltalte anførte at han hadde mistet mobilen sin i en periode. Telefonen var da ulåst, slik at andre lett kunne få tilgang til e-posten hans.

  Lagmannsretten mente at tiltaltes forklaring var usannsynlige. Dersom telefonen hans var blitt borte ville det vært nærliggende å få sperret SIM-kortet og e-posten. Videre la retten vesentlig vekt på at tiltaltes adresse var blitt brukt som leveringsadresse for varene. Lagmannsretten konkluderte med at tiltalte bevisst hadde satt seg i besittelse av et falskt Statoil MasterCard, med det forsett å benytte kortet som betaling for varer som han ikke var berettiget til å motta. Tiltalte ble dermed dømt for identitetstyveri og bedrageri.

 • Frastjålet jakke på byen - identitetstyveri

  Mannen var på et utested da han fikk frastjålet sin jakke. I jakken lå lommeboken med bankkortet hans. Samme kveld ringte han banken og fikk sperret kortet. Han trodde da at bekymringene var ute av verden, men der tok han feil. Ni måneder senere ringte en ansatt fra posten og forklarte at noen hadde forsøkt å hente pakker i mannens navn. Postkontoret var godt kjent med mannen da han var kunde der samt at han var en lokal politiker. Personen som hadde bestilt pakkene hadde kjøpt 8-9 mobiltelefoner til en samlet verdi på rundt 60 000 kr.

  Det viste seg at identitetstyven hadde hentet ut papirer og hentelapper fra postkassen til fornærmede, slik at han kunne hente ut pakkene på postkontoret. I flere måneder dukket det opp regninger i postkassen til mannen før en person til slutt ble siktet og dømt for forholdet. Saken viser hvor lite som skal til for at det kan skje stor skade.

Våre advokater

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Oversikt over våre priser

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell og det er dermed vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Hos oss undersøker vil alltid om du har krav på å få dine advokatutgifter dekket gjennom forsikringsordninger.

 

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Finansiering av advokathjelp gjennom forsikringsordninger

Svært mange forsikringer og fagforeninger har ordninger som dekker dine advokatutgifter. Våre advokater har god oversikt over markedet og kan reglene og unntakene. Vi undersøker alltid om du kan ha krav på å få dekket advokat kostnadene og hva forsikringen eventuelt dekker.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring