Kjøpte båt med flere feil – Fikk medhold i heving og erstatning

Kort tid etter båtkjøpet oppdaget kjøperen flere feil. Som følge av dette fremmet kjøperen krav om heving og erstatning. Etter en helhetlig vurdering ga Forbrukerklageutvalget kjøperen medhold i både hevingskravet og erstatningskravet.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, heving

Sakens bakgrunn

Båten ble solgt for 100 000 kroner med en “som den er”-klausul. Salgsannonsen tydeliggjorde at båten ble solgt som et oppussingsobjekt, med behov for vedlikehold på treoverflatene. Av kjøpskontrakten fremgikk det at motoren fungerte som den skulle, og at den startet på første forsøk under visning på land. Videre var det i kjøpekontrakten krysset av på “nei” på spørsmål om båten hadde problemer med motoren, skroget, det elektriske anlegget, giret, propellanlegget, roret og om båten har hatt problemer med tidligere skader. Kjøperen var dermed i den tro om at båten var i i forholdsvis god stand.

Kjøpte båt med flere feil

Samme dag som kjøper overtok båten, oppdaget han flere feil og mangler. Girolje ble påfylt før avgang, og allerede 50 meter fra kai var det tomt for olje. Videre gikk ikke båten i gir, det elektriske anlegget fungerte ikke, toalettkvernen var defekt, baugpropellen var defekt og temperaturmåleren var defekt.

Å reparere noen av feilene, samt kraning og transport til et lokalt verksted ble estimert til mellom 70 000 og 90 000 kroner. Å bringe båten i kontraktsmessig stand, ville koste mer enn kjøpesummen. Kjøperen krevde derfor heving av kjøpet, samt erstatning for påløpte utgifter.

Når foreligger det en mangel?

Selv om båten er solgt “som den er”, foreligger det mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha virket inn på kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Fakta

Det foreligger også en mangel dersom tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers.

Forbrukerklageutvalgets vurdering

En kjøper kan ikke påberope seg en mangel som han kjente eller burde ha kjent til ved kjøpet. Selgeren argumenterte for at det er naturlig at en bruktbåt fra 1987 medfører en skjerpet undersøkelsesplikt, særlig i sammenheng med at båten ble solgt “som den er”. Utvalget konkluderte imidlertid med at feil med gir, girolje og det elektriske anlegget ikke er feil som det kan forventes at en forbruker oppdager ved en undersøkelse. Kjøperen hadde dermed ikke forsømt sin undersøkelsesplikt.

Basert på sakens opplysninger var det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at selgeren hadde holdt tilbake eller gitt feil opplysninger om de påståtte manglene. Spørsmålet som gjenstod for utvalget var dermed om båten var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen kunne forvente.

Mangel?

Kjøpskontrakten ga uttrykk for at båten ble solgt som et oppussingsobjekt på grunn av behovet for vedlikehold av treoverflatene. Det var imidlertid ikke spesifisert at andre deler av båten var å anse som et oppussingsobjekt. Selv om man må forvente at en 33 år gammel båt vil kreve mye vedlikehold, kan ikke en kjøper forvente så mange feil, spesielt med tanke på at båten ble solgt for 100 000 kr. Videre var det opplyst om at båten ikke hadde feil med girsystemet eller det elektriske anlegget, noe som det viste seg at det var. Det var derfor åpenbart at feilene utgjorde mangler ved båtkjøpet.

For å kunne heve et kjøp må mangelen være vesentlig. I denne saken var det klart for utvalget at båten hadde vesentlige mangler, ettersom reparasjonskostnadene oversteg kjøpesummen. Kjøperen fikk dermed medhold i hevingskravet sitt.

Erstatning

Kjøperen krevde erstatning for utgifter til frakt av båten til et verksted for å identifisere feilene. Etter kjøpsloven § 40 har man krav på erstatning for tap man lider som følge av mangler ved tingen. Kjøperen fikk derfor også medhold i sitt krav om erstatning.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du kjøpt båt med feil eller mangler?

Ofte nekter selger å erkjenne at det foreligger mangler ved båten eller å dekke eventuelle utbedringskostnader. Da anbefales det å bli bistått av advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Ved båttvister vil ofte båtforsikringen dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgiftene ved kjøp av båt. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Skrede-Helene-kopi.jpg

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring