Båt med mangel – Hvordan skal man gå frem?

Har du kjøpt båt med feil eller mangler kan du ha krav på retting, prisavslag eller heving. Men hvordan bør man gå frem for å få en ordning på problemet?

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt

Husk reklamasjon!

Når du oppdager feil med båten er det viktig at du raskt reklamerer overfor selger. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. En reklamasjon er et krav overfor selger hvor du gjør selger oppmerksom på at det foreligger en feil med båten, og at du vil holde selger ansvarlig for feilen. Du kan lese mer om reklamasjon her.

Fakta

Ofte vil selger hevde at du har reklamert for sent ettersom du burde oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt. Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart. Da vil du slippe diskusjoner om reklamasjonen var rettidig.

Inviter til samarbeid

Det er til alles beste om man klarer å samarbeide og ha en åpen dialog. Dette gjelder særlig der det er ulike undersøkelser som må gjennomføres. Fortell selger om hvordan du ser saken, og kom med forslag til hvordan problemet kan løses. Vær også åpen for selgers synspunkter. Begge parter tjener på å bli enige seg i mellom.

Mangel

Det foreligger en mangel dersom båten ikke er i samsvar med det kjøper og selger har avtalt. Hvis det for eksempel er avtalt at båten skal være blå, vil det foreligge en mangel om båten er gul. Videre foreligger det en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis båten ikke passer for de formål båter vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selger har unnlatt å opplyse om forhold som kjøper hadde grunn til å regne med å få.

Er båten solgt “som den er”?

Ofte selges bruktbåter “som den er”. Utgangspunktet er da at selger fraskriver seg ansvaret for skjulte feil og mangler. Selv om båten er solgt “som den er” vil det imidlertid foreligge en mangel om båten ikke er i samsvar med opplysninger selger har gitt om den. Det samme er tilfelle dersom selger har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved båten som han måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. Det foreligger også en mangel dersom båten er i betydelig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra omstendighetene ved avtalen.

Hva kan du kreve når det foreligger en mangel ved båten?

Har båten en mangel kan du kreve at selger reparer feilen, omleverer gjenstanden, prisavslag eller heving. I tillegg kan du ha krav på erstatning.

Selv om kjøper ikke krever det, har selger rett til å rette mangelen eller foreta omlevering, når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgers rett til dette går foran de andre sanksjonene kjøper kan kreve. Som kjøper har du bare krav på en feilfri båt, ikke at selgeren skal erstatte eventuelle feil med en helt ny gjenstand. Det anbefales å avklare så tidlig som mulig om selger ønsker å benytte sin adgang til å rette. Hvis selger vil rette, må han samtidig erkjenne at det foreligger en mangel.

Prisavslag eller heving

Dersom retting eller omlevering ikke er aktuelt, eller blir foretatt innen rimelig tid, kan kjøper kreve prisavslag eller heving av båtkjøpet. Et prisavslag blir ofte utmålt skjønnsmessig, hvor man ser hen til utbedringskostnader og anslått verdi på båten med feilene. For at kjøper skal kunne kreve heving, må det foreligge et vesentlig kontraktsbrudd.

Har du kjøpt båt med feil eller mangler?

Ofte nekter selger å erkjenne at det foreligger mangler ved båten eller å dekke eventuelle utbedringskostnader. Da anbefales det å bli bistått av advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Ved båttvister vil ofte båtforsikringen dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgiftene ved kjøp av båt. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring