Sykepenger ved sykefravær

Hindrer sykdom eller skade deg fra å være på jobb kan du bli sykemeldt. Når du er sykemeldt kan du ha krav på sykepenger.

pasientskade, sykemelding, stillingsvern, vederlagskrav, gjeld, atferdsplassering, barnevernet tar barnet, bilkjøp, heve båtkjøp, offentlig skifte, samboer, medisinsk behandling, pasientskade, samboerkontrakt, gaver gitt på dødsleie, egenmelding, sykepenger

Hva er sykepenger?

Sykepenger skal erstatte inntekten din når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. For at du skal ha krav på sykepenger må du være sykemeldt, være medlem av folketrygden, være under 70 år og arbeidet må gi pensjonsgivende inntekt. Videre er det ulike regler avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Det er for eksempel ulike regler avhengig av om du er en arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller student. Ta kontakt med oss. Vi kan reglene og unntakene.

Arbeidstakers ansvar

Ved sykemelding har den ansatte plikt til å ta imot tilbud om utredning, behandling og tilrettelegging. Formålet er at sykefraværet ikke skal bli unødvendig langt. Er du ansatt hos en arbeidsgiver er det arbeidsgiveren som har ansvar for å følge deg opp. Sammen skal dere utarbeide en oppfølgingsplan, og du har plikt til å delta på dialogmøter. Har du ikke en arbeidsgiver, har NAV ansvar for å følge deg opp.

Arbeidstakere har rett til sykepenger fra den dagen arbeidsgiveren får beskjed om sykdommen. Derfor bør du gi beskjed til arbeidsgiveren din så raskt som mulig.

Arbeidsgivers ansvar

Som arbeidsgiver må du betale sykepenger i et tidsrom på inntil 16 dager (arbeidsgiverperioden). Alle dager telles med, ikke bare dager arbeidstakeren skulle ha vært på jobb. For at arbeidstakeren skal ha rett til sykepenger må vedkommende ha vært ansatt i minst fire uker.

Dersom en arbeidstaker blir syk på nytt når det har gått mindre enn 16 dager siden forrige sykefravær, skal dette regnes med i samme arbeidsgiverperiode. Hvis det har gått mer enn 16 dager siden arbeidstakeren kom tilbake i jobb, må arbeidsgiver betale sykepenger for en ny arbeidsgiverperiode.

Fakta

Etter arbeidsgiverperioden er det NAV som utbetaler sykepenger. Når arbeidstakeren har vært sykemeldt i ett år, er retten til sykepenger fra NAV brukt opp. Da kan det være aktuelt å gå over på arbeidsavklaringspenger.

Beregning av sykepengegrunnlaget

Du har ikke krav på mer sykepenger enn opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Dersom du tjener mer enn 6 G, får du dermed mindre utbetalt i sykepenger enn det du normalt tjener.

Sykepengegrunnlaget fastsettes etter en beregnet månedsinntekt for en bestemt periode – normalt de tre siste kalendermånedene før sykefraværet. Lønnsinntekt og andre godtgjørelser som er et resultat av arbeidstakerens innsats tas med i beregningen. Det samme gjelder tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold. Særgodtgjørelser som bilgodtgjørelse skal derimot ikke tas med.

Fakta

Hvis sykemeldingen din skyldes en yrkesskade, kan du ha andre rettigheter. Sykemeldingen din må i tilfelle skyldes yrkesskaden, og NAV må ha godkjent yrkesskaden.

Reise og sykepenger

Hvis du vurderer å reise mens du er sykemeldt, er det noen ting du må være obs på. Hvis du skal reise til et land innenfor EØS, trenger du ikke søke NAV på forhånd, men du må sjekke at reisen er forenlig med pliktene du har som sykemeldt. Hvis du skal reise utenfor EØS, er utgangspunktet annerledes. Da har du som hovedregel ikke krav på sykepenger. Du kan likevel søke til NAV om å beholde sykepengene i 4 uker i løpet av en 12 måneders periode.

Hvis reisen forlenger sykefraværet ditt eller hindrer planlagte aktiviteter, kan du risikere at sykepengene stanses i den perioden du er på reise. Hvis sykepengene stanses, kan du også risikere at sykepengene beregnes etter et nytt og lavere grunnlag når du er tilbake fra reisen, eller at du får avslag på videre søknad om sykepenger.

Fakta

Skal du avvikle lovbestemt ferie skal du i stedet krysse av for ferie i søknaden om sykepenger. Sykepengene stoppes når du har ferie, og samtidig forskyves tidspunktet for hvor lenge du har rett til sykepenger.

Lene Wallem

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Fått avslag fra NAV?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i NAV-saker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Wallem-480x480-1.jpg

Lene Wallem
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring