Ikke alle feil i oppsigelsesprosessen medfører ugyldighet

Mange virksomheter gjennomfører oppsigelsesprosesser uten å ha full kontroll på hvilke regler som gjelder. Dette kan bli svært kostbart. Det er imidlertid ikke alle feil i prosessen som medfører ugyldighet. I denne artikkelen vil du få oversikt over når feil i oppsigelsesprosessen ikke medfører ugyldighet.

Fravær oppsigelse, Utestengt fusk, Yrkessykdom krav, Utgifter yrkesskade, angrefrist ved kjøp av bobil, Hvordan beregnes AAP, krav til gyldig testamente, arvepakt, erstatning, familievold, oppsigelsesprosessen, ugyldighet

Kravene til oppsigelse

Arbeidsmiljøloven oppstiller en rekke formkrav i forbindelse med en oppsigelse. For eksempel må NAV varsles ved masseoppsigelser. Det kreves også at det gjennomføres individuelle drøftelsesmøter i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1. Videre er det spesifikke krav til innholdet og formidlingen av oppsigelsen etter arbeidsmiljøloven § 15-4.

Konsekvensen av at formkravene ikke overholdes er at oppsigelsen blir ugyldig. Konstateres oppsigelsen ugyldig, kan arbeidstakeren ha krav på erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12.

Unntak til ugyldighet

Det kan gjøres unntak fra ugyldighet der “særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig”.

I en nylig avsagt dom fra Hålogaland lagmannsrett hadde arbeidsgiveren i en nedbemanningsprosess glemt å opplyse om arbeidstakers fortrinnsrett til ny ansettelse. Lagmannsretten konkluderte med at dette var en feil som gjorde det åpenbart urimelig å konkludere med ugyldig. Det ble vist til at det bare var opplysningen om fortrinnsrett som manglet. Videre hadde arbeidstakeren vært bistått av fagforeningen under oppsigelsesprosessen, noe som tilsa at hans rettigheter var tilstrekkelig ivaretatt. Videre hadde ikke arbeidsgiveren foretatt noen ansettelser i den aktuelle perioden, og hans fortrinnsrett til ny ansettelse var derfor ikke krenket.

Fakta

Dommen illustrerer at det i tilfeller hvor mangelen er "liten", og konsekvensene av mangelen ikke har aktualisert seg, så kan ugyldighet unngås.

Ugyldighet er urimelig

Avgjørelsen viser at det er mulig for arbeidsgivere å unngå ugyldighet i tilfeller hvor ugyldighet vil være urimelig. Relevante momenter i vurderingen er om arbeidstakeren har vært bistått av advokat/fagforeningen, og når arbeidstakeren fikk kjennskap til feilen. Terskelen for at ugyldighet er urimelig er imidlertid høy. Derfor anbefales det å bli bistått av advokat som sørger for at det blir gjennomført en korrekt prosess, fremfor å forsøke å rette opp feil i etterkant.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring