Kan sjefen legge seg opp i hvem av foreldrene som er hjemme med sykt barn?

Som arbeidstaker har du en rekke rettigheter i forbindelse med omsorg for syke eller pleietrengende barn. Men kan sjefen legge seg opp i hvem av foreldrene som er hjemme med sykt barn?

Fallskade yrkesskade, foreldre, hjemme, syke, barn

Hjemme med sykt barn

Dager man må være borte fra jobb fordi barnet er sykt, kalles omsorgsdager. Hvor mange omsorgsdager du har avhenger av samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har. Arbeidstakere som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har 10 omsorgsdager. Arbeidstakere som har omsorg for mer enn to barn som er 12 år eller yngre, har 15 omsorgsdager.

Du har krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver når du er hjemme med sykt barn. For at du skal ha krav på omsorgspenger må du være medlem av folketrygden, ha omsorg for barnet, være yrkesaktiv og ha vært i jobb i minst fire uker. Hvis du ikke har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver, eller det er andre grunner til at arbeidstaker ikke utbetaler penger, kan du ha rett til utbetaling fra NAV.

Fakta

Når du skal ta ut omsorgsdager må du melde ifra til arbeidsgiveren din. Fra den fjerde sammenhengende omsorgsdagen du bruker kan arbeidsgiveren din kreve legeerklæring.

Kan sjefen legge seg om opp i hvem av foreldrene som er hjemme med sykt barn?

Å vær hjemme med sykt barn er en lovbestemt rettighet. Sjefen din kan derfor ikke nekte deg å være hjemme med ditt syke barn, eller kreve at den andre forelderen er hjemme med barnet, så lenge du ikke har brukt opp dine omsorgsdager. Arbeidsgiveren har imidlertid rett til å uttrykke en forventning om at foreldrene deler på å være hjemme.

Kan man dele omsorgsdager?

I visse tilfeller kan omsorgsdager overføres mellom foreldre, ektefeller og samboere. Når en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan foreldrene fritt avtale hvordan omsorgsdagene skal fordeles dem imellom. Med andre ord er fordelingen av antallet omsorgsdager uavhengig av antall dager den andre forelderen har samværsrett. Videre kan man dersom man er alene om omsorgen for barnet, overføre opp til 10 omsorgsdager til ektefelle eller samboer når samboerforholdet har vart i minst 12 måneder. Dette innebærer at man kan overføre omsorgsdager til en person som ikke er barnets biologiske forelder. Ved overføring av omsorgsdager er det viktig at begge parter gir beskjed til sine arbeidsgivere om hvor mange dager som er overført.

Fakta

En deltidsansatt har samme rettighet som en fulltidsansatt.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring