Hjemme med sykt barn – Omsorgsdager

Som arbeidstaker har du en rekke rettigheter i forbindelse med omsorg for syke eller pleietrengende barn. De dagene du må være hjemme med sykt barn kalles for omsorgsdager.

samboeravtale, vederlagskrav, sykt barn, omsorgsdager

Omsorgsdager

Dager du må være borte fra jobb fordi barnet ditt er sykt kalles for omsorgsdager. Hvor mange omsorgsdager du har rett til å bruke avhenger av samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har. Arbeidstakere som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har 10 omsorgsdager. Arbeidstakere som har omsorg for mer enn to barn som er 12 år eller yngre, har 15 omsorgsdager. Er du alene om omsorgen har du rett til dobbelt så mange omsorgsdager.

Hvis du har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet kan du søke om ekstra omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 18 år. Du kan også søke om ekstra omsorgsdager hvis den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom eller fengselsopphold.

Hvordan tar man ut omsorgsdager?

Når du skal ta ut omsorgsdager må du melde ifra til arbeidsgiveren din. Arbeidsgiveren kan bestemme hvorvidt du kan ta ut enkelttimer eller halve dager. Fra den fjerde sammenhengende omsorgsdagen du bruker kan arbeidsgivere din kreve legeerklæring.

Kan man dele omsorgsdager?

I visse tilfeller kan omsorgsdager overføres mellom foreldre, eller samboere eller ektefeller. Ved overføring av omsorgsdager er det viktig at begge parter gir beskjed til sine arbeidsgivere om hvor mange dager som er gitt og fått. Dette for at arbeidsgivere skal ha oversikt over sine ansatte.

Du kan dele omsorgsdager med den andre forelderen når du er alene om omsorgen for barnet, og du og den andre forelderen ikke har avtale om delt bosted. Dere kan fritt bestemme hvor mange dager dere vil dele, uavhengig av hvilken samværsavtale dere har. Dersom dere ikke kommer til enighet har den som er alene om omsorgen rett til å beholde alle dagene.

Videre kan du dele opptil 10 omsorgsdager med din nåværende ektefelle eller en samboer du har bodd med i minst 12 måneder. Dette gjelder imidlertid bare dersom dere ikke har felles barn eller når samboeren/ektefellen ikke allerede har omsorgsdager for egne barn.

Omsorgspenger

Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal utbetale omsorgspenger for omsorgsdager du bruker. For at du skal ha krav på omsorgspenger må du være medlem av folketrygden, ha omsorg for barnet, samt være yrkesaktiv og ha vært i jobb i minst fire uker. Hvis du ikke har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver, eller det er andre grunner til at arbeidstaker ikke utbetaler penger, kan du ha rett til utbetaling av NAV.

Lene Wallem

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidssaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Wallem-480x480-1.jpg

Lene Wallem
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring