Endringer i reglene om prøvetid

I 2023 ble det vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven. En av disse lovendringene gjelder prøvetid. Reglene trer i kraft 1. juli 2024.

angrefrist ved kjøp av bobil, renter ung ufør, Nekte å overta boligen, lån hui, skjevdeling arveoppgjør, listesykdom, nedbemanning, prøvetid

Prøvetid

Bakgrunnen for at mange arbeidsgivere benytter muligheten til å avtale prøvetid, er at det vil være enklere å si opp en arbeidstaker under prøvetiden enn etter at prøvetiden er over. Prøvetiden kan aldri være lengre enn seks måneder.

Endringer i reglene om prøvetid

De nye reglene om prøvetid fastslår at prøvetidsperioden ved midlertidig ansettelse ikke kan overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Siden prøvetiden aldri kan være lengre enn seks måneder, vil den nye regelen kun ha betydning for midlertidige ansettelser som varer i 12 måneder eller mindre. Et eksempel kan være at hvis ansettelsen varer i 8 måneder, kan prøvetiden ikke overstige 4 måneder.

Videre innføres det en ny regel som presiserer at det ikke kan avtales ny prøvetid der arbeidstakeren skal fortsette i samme stilling eller i en annen stilling som ligner den arbeidstakeren har hatt. Den nye regelen gjelder uavhengig av om arbeidstakeren har vært ansatt midlertidig eller i fast stilling, og uavhengig av om den nye stillingen er midlertidig eller fast.

Fakta

Ny prøvetid kan likevel avtales for personer som skal ansettes fast, så lenge arbeidstakerens tidligere ansettelsestid og ny prøvetid ikke samlet overstiger seks måneder. Bestemmelsen åpner således for avtale om ny prøvetid dersom arbeidstakeren for eksempel har vært ansatt i en sesong og deretter tilbys fast ansettelse i den samme eller en lignende stilling.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell, og det er dermed vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Advokatkostnader løper ikke før vi er enige om et oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring