Sykemelding og sykepenger

Er det medisinske grunner som hindrer deg i å være på jobb kan du bli sykemeldt. Når du er sykemeldt kan du ha krav på sykepenger. Sykepenger skal erstatte arbeidsinntekten din når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt

Hvordan bli sykemeldt?

En sykemelding er aktuelt når det er medisinske grunner som hindrer deg i å være på jobb. Du kan få sykemelding fra fastlegen din, eller en annen som har rett til å sykemelde deg. Dette kan for eksempel være tannlegen, kiropraktoren eller manuelterapeuten din.

Hvis sykemelding er nødvendig, skal gradert sykemelding være første alternativ. Gradert sykemelding vil si at du er delvis sykemeldt. Hensikten er å holde kontakten med arbeidsplassen og bruke de mulighetene du har til å jobbe, hvis det er medisinsk forsvarlig.

Ditt ansvar når du er sykemeldt

Dersom du er sykemeldt har du en plikt til å ta imot tilbud om utredning, behandling og tilrettelegging. Målet er at sykefraværet ditt ikke skal bli unødvendig langt. Er du ansatt hos en arbeidsgiver, er det arbeidsgiveren som har ansvar for å følge deg opp. Sammen skal dere lage en oppfølgingsplan, og du har plikt til å delta på dialogmøter. Har du ikke en arbeidsgiver, har NAV ansvar for å følge deg opp.

Fakta

I et dialogmøte skal arbeidsgiver, den ansatte og eventuelt behandler snakke sammen om hva som skal til for å hindre at sykefraværet blir unødvendig langt. Det første dialogmøte skal avholdes innen 7 uker etter du ble sykemeldt. Det gjøres unntak fra plikten til å avholde dialogmøte, dersom det fremstår som åpenbart unødvendig. Dette er for eksempel tilfelle dersom den ansatte vil vende tilbake til full jobb innen kort tid.

Hvordan få sykepenger?

Når du er sykemeldt kan du ha krav på sykepenger. Sykepenger erstatter arbeidsinntekten din når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Det er NAV som avgjør om sykemeldingen gir deg rett til sykepenger.

Din rett til sykepenger avhenger av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Det er for eksempel ulike regler avhengig av om du er en arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller student. Som arbeidstaker har du rett til sykepenger dersom du ikke kan jobbe grunnet sykdom, du er under 70 år, er medlem av folketrygden, samt at du har vært i arbeid i minst fire uker før du ble syk. Videre må sykefraværet gjøre at du er borte fra jobb minst 20 % av arbeidstiden din, arbeidet må gi pensjonsgivende inntekt og inntekten din må tilsvare minst 50 % av grunnbeløpet i folketrygden. Inntektsgrensen gjelder bare etter arbeidsgiverperioden, som vanligvis tilsvarer de første 16 dagene av sykefraværet.

Utbetaling av sykepenger

Arbeidsgiver skal betale sykepenger i en periode på opp til 16 kalenderdager, kalt arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver plikter bare å betale sykepenger for dager det ellers skulle vært utbetalt lønn for. Etter arbeidsgiverperioden er det NAV som utbetaler sykepenger. Når den ansatte har vært sykemeldt i ett år, er retten til sykepenger fra NAV brukt opp. Da kan det være aktuelt å gå over på arbeidsavklaringspenger. Du kan lese mer om arbeidsavklaringspenger her.

Fått avslag fra NAV?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i NAV-saker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem.

Lene Wallem

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Wallem-480x480-1.jpg

Lene Wallem
Advokat / Partner

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring