NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Osloadvokatene har erfaring med at NAV har stanset ytelser uten å ha satt seg inn i sakens dokumenter – har ført til at folk ikke har fått ytelser de har krav på.

angrefrist ved kjøp av bobil, renter ung ufør, Nekte å overta boligen, lån hui, skjevdeling arveoppgjør, listesykdom

Fakta

Ett vilkår for å få arbeidsavklaringspenger (AAP) er at den trygdede er i aktiv behandling. Dersom dette vilkåret ikke er oppfylt kan NAV avslå søknaden om ytelse eller stanse en pågående ytelse.

Seier for Osloadvokatene

Nylig bistod Osloadvokatene en mann som hadde jobbet hele sitt liv, fått en skade og dermed mottok AAP. NAV stanset ytelsen da de konkluderte med at mannen ikke lenger var i aktiv behandling.

Det NAV ikke hadde fått med seg var at mannen var henvist til spesialist. NAV overså også at det forelå en behandlingsplan for skuldersmertene.

NAV klageinstans konkluderte da med at mannen hadde rett på arbeidsavklaringspenger

Måtte søke på nytt

Til tross for klagen fant ikke NAV grunn til å omgjøre vedtaket. De sendte derfor saken videre til klageinstansen. Kort tid senere fikk NAV på nytt informasjon om spesialistutredningen. NAV hevdet at dette var nye opplysninger, selv om opplysningene hadde vært tilgjengelige for NAV i flere måneder. De konkluderte nå med at mannen likevel hadde rett på arbeidsavklaringspenger. Men i stedet for å omgjøre vedtaket der de stanset ytelsen ba de mannen om å søke på nytt.

Bistand fra advokat

Advokat Berge fra Osloadvokatene forfattet et nytt brev til NAV og krevde øyeblikkelig omgjøring av stans-vedtaket. NAV var fortsatt lite villig til å innrømme at det var begått saksbehandlingsfeil, men valgte å omgjøre vedtaket. Etter flere uker i usikkerhet kunne dermed mannen på nytt slå seg til ro med at han ville få ytelsene han hadde krav på. Ettersom vedtaket var blitt endret til hans gunst måtte NAV dekke samtlige av mannens advokatutgifter.

Kristian Berge

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål?

Kontakt Osloadvokatene ved Advokat Kristian Berge.

Hos Osloadvokatene får du alltid en uforpliktende vurdering av din sak. Vi undersøker alltid om du har krav på at kostandene til advokat skal dekkes av motparten, forsikringsselskap eller under ordninger som fri rettshjelp.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristian-480x480-1.jpg

Kristian Berge
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring