Hvordan beregne barnebidrag? – En veiledning til foreldre

Alle foreldre har en plikt til å forsørge barna sine uavhengig av hvem som har foreldrerett eller hvor barnet bor. Når foreldre skiller lag, er det ofte en rekke spørsmål og utfordringer som må løses, spesielt når det kommer til å beregne barnebidrag.

Hvordan beregne barnebidrag?

Et viktig spørsmål som ofte oppstår er hvordan man skal fastsette og beregne barnebidrag. Barnebidrag er det økonomiske bidraget et barn mottar som skal dekke barnets daglige behov. I denne artikkelen vil du få en innføring hvordan barnebidrag beregnes i Norge og hva det er ment å dekke.

Frivillig avtale eller NAV-fastsettelse

Foreldre som ikke bor sammen med barnet sitt fast, har plikt til å betale barnebidrag. Dette en viktig del av foreldreansvaret. Bidraget skal og dekke de nødvendige utgiftene for barnets trivsel. Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige om bidragets størrelse, kan de søke om at NAV beregner barnebidraget.

Hva skal barnebidraget dekke?

Når foreldre inngår en frivillig avtale om barnebidrag, bestemmer de selv hva dette beløpet skal dekke. Det skal blant annet omfatte utgifter til  mat og drikke, klær, skoleutstyr og fritidsaktiviteter. Dersom NAV fastsetter barnebidraget, brukes fastsatte satser. Disse satsene er basert på hva som er den gjennomsnittlige kostnaden for barn i de ulike aldersgruppene. Satsene justeres årlig for at de skal følge de økonomiske endringene.

NAV tar hensyn til foreldrenes inntekt når de beregner barnebidraget. Den forelderen som har høyest  inntekt, forventes å bidra mer til barnets økonomiske støtte. Dette sikrer at bidraget er rettferdig og proporsjonalt med foreldrenes økonomiske situasjon.

Når barnet fyller 18 år, opphører barnebidraget normalt sett. Imidlertid kan det være unntak dersom barnet fullfører videregående etter fylte 18 år. I slike tilfeller kan retten til barnebidrag utvides. Betalingen vil bli gjort direkte til barnet, ikke til den ene forelderen.

Samvær og fradrag i barnebidraget

Hvis foreldrene deler samværet med barnet jevnlig, kan dette påvirke barnebidragets størrelse. Antall netter barnet tilbringer hos hver forelder vil derfor ha betydning for barnebidragets fastsettelse. Samvær kan føre til fradrag i beløpet som skal betales. Samværet  spiller derfor en rolle i fastsettelsen av barnebidraget.

Les mer her om samvær.

Fakta

Dersom du er uenig med NAVs vedtak om barnebidrag, har du rett til å klage.

Klageprosessen

Dette er en skriftlig prosess der du kan argumentere for hvorfor du mener vedtaket er feil. Det er viktig å merke seg at du som forelder fortsatt må betale bidrag i perioden klagen er under behandling, med mindre annet er avtalt.

For å sikre at bidraget er rettferdig og riktig beregnet, er det klokt å søke juridisk rådgivning og veiledning, spesielt når det oppstår uenigheter. Vi i Osloadvokatene kan hjelpe deg med å navigere deg igjennom barnebidragssystemet og beskytte dine rettigheter som forelder.

Advokatutgifter

Det mange ikke vet er at man kan få fri rettshjelp til å fremme sak om barnebidrag for retten. Fri rettshjelp er en ordning hvor staten betaler dine advokatutgifter, foruten en liten egenandel. Vi gjennomgår reglene med deg i første møte slik at du er trygg på dine advokatutgifter. Les mer her

Kristian Berge

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om barnebidrag. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristian-480x480-1.jpg

Kristian Berge
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring