Hvor mye samvær har en forelder krav på?

Foreldre står i utgangspunktet fritt til å avtale omfanget av samværsretten, og hvordan samværene skal gjennomføres. I noen tilfeller blir imidlertid ikke foreldrene enige om en samværsordning. I slike situasjoner lønner det seg å bruke advokat.

samvær

Hvor mye samvær har en forelder krav på?

Den av foreldrene som barnet ikke bor fast hos, har rett til samvær med barnet. Det skal mye til før en forelder kan nekte den andre forelderen samvær. Årsaken til dette er at det anses som det beste for barnet å ha kontakt med begge foreldrene. Er det fare for vold, overgrep eller misbruk kan det settes vilkår for samvær. Ett slikt vilkår kan for eksempel være at samvær skal skje under tilsyn, eller på et bestemt sted.

Foreldre står i utgangspunktet fritt til å avtale omfanget av samværsretten, og hvordan samværene skal gjennomføres. Dersom partene ikke blir enige om en samværsordning på egenhånd eller med hjelp fra familievernkontoret, kan saken bringes inn for domstolene.

Samvær fastsettes med utgangspunkt i hva som er best for barnet

Omfang og gjennomføring av samvær skal fastsettes med utgangspunkt i hva som er det beste for barnet. I vurderingen av hva som er best for barnet skal det blant annet legges vekt på hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt, hvor gammelt barnet er, i hvor stor grad barnet er tilknyttet sitt nærmiljø, reiseavstand mellom foreldrene og hensynet til barnet ellers.

Vanlig samvær

Som regel får den forelderen som barnet ikke bor fast hos “vanlig samvær”. Det kommer frem av barneloven § 43 at “vanlig samvær” er samvær en ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jul-, vinter-, og påskeferie.

Andre samværsordninger

Vanlig samvær passer ikke for alle. Det er derfor mange ulike samværsordninger som praktiseres. Samvær kan forekomme opp til 50 % av tiden, eller det kan begrenses til det helt minimale. Et alminnelig utgangspunkt er imidlertid at samværene ikke bør bli for korte og oppstykkede. Dette av hensyn til barnets beste.

Barnets behov og rettigheter

Etterhvert som barnet blir større skal det legges mer vekt på hva barnet selv ønsker og mener. Barn over syv år, men også yngre barn, skal få mulighet til å si sin mening dersom de selv ønsker dette. Hvor mye vekt som skal tillegges barnets ønsker avhenger av modenhet og utvikling. Når barnet er 12 år, skal det legges stor vekt på barnets meninger.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om foreldretvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Fri rettshjelp i foreldretvister

I foreldretvister kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. Utrolig dyktige og seriøse advokater. Har alltid følt meg trygg med de på min side. Hvis venner eller kjente av meg kommer i problemer vil jeg på det sterkeste anbefale dere. Takker for en fantastisk hjelp!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring