Hvem arver etter barnløs fetter?

Dersom fetteren ikke etterlater seg testament, skal arven fordeles i tråd med arvelovens regler. Arveloven kapittel 12 regulerer slektens arverett.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, oppsagt, ugyldig, ansettelse, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening, avskjed, gave, arv, streik, oppdragstaker, forloddskrav, arbeidsevne, arv, fond, aksjer, konkurs, tapsbegrensningsplikt, oppdragstaker, opplysningsplikt, arver, fetter

Arvegangsklasser

Arveloven opererer med tre ulike arvegangsklasser. Slekt i andre arvegangsklasse arver bare dersom det ikke er noen arvinger i første arvegangsklasse. Slektninger i tredje arvegangsklasse arver kun dersom avdøde ikke har arvinger i første eller andre arvegangsklasse.

Det er viktig å være oppmerksom på at dersom arvelater etterlater seg ektefelle eller samboer med arverett, vil ektefellen/samboeren også ha krav på arv.

Første arvegangsklasse

Den første arvegangsklassen består av arvelaterens livsarvinger. Dette omfatter slektninger i rett nedstigende linje, som for eksempel avdødes barn, barnebarn og oldebarn. Arven deles i utgangspunktet likt mellom arvelaters barn. Hvis et barn er død, vil dette barnets etterkommere arve forelderens del, slik at hver gren arver en like stor andel av arven.

Fakta

Hvis et barn er død og ikke etterlater seg livsarvinger, går dette barnets del av arven til de andre barna eller deres livsarvinger med lik andel på hver gren. 

Andre arvegangsklasse

Hvis arvelater ikke har livsarvinger, blir arven fordelt i samsvar med reglene for andre arvegangsklasse. Denne arvegangsklassen gir primært foreldrene arverett. Dersom foreldrene er døde, arver deres livsarvinger, som vil si arvelaterens søsken, nevøer/nieser, og så videre.

Tredje arvegangsklasse

Hvis ikke det finnes arvinger i første eller andre arvegangsklasse, går arven til tredje arvegangsklasse. Tredje arvegangsklasse omfatter arvelaters besteforeldre og deres livsarvinger. Arven stopper ved besteforeldrenes barnebarn, som er arvelaterens søskenbarn. Dette innebærer at man kan arve etter sin fetter eller kusine, forutsatt at det ikke finnes andre berettigede arvinger.

Arven fordeles på “grener”

Arven skal deles med lik andel på hver “gren”. Dette kan illustreres med et eksempel. Hvis ikke det finnes arvinger i første eller andre arvegangsklasse, og arven skal fordeles etter reglene om tredje arvegangsklasse, arven de fire besteforeldrene i utgangspunktet en fjerdedel hver. Dersom en besteforelder er død, og vedkommende etterlater seg to livsarvinger, skal denne besteforelderens firedel deles på de to livsarvingene.

Fakta

Hvis den avdøde ikke har arvinger etter loven eller etter testament, går nettoformuen til en frivillig virksomhet til fordel for barn og unge.

Iselin Helmich Pedersen (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om familie, arv og skifte. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Iselin-480x480-1.jpg

Iselin Helmich Pedersen (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring