Hvordan overføre eiendom til neste generasjon?

Det vil ha stor betydning om overføring av eiendom skjer i levende livet, eller om overføring av eiendom først skal skje etter at nåværende eier dør. I denne artikkelen vil du få oversikt over hva som er viktig å tenke gjennom ved overføring av eiendom til neste generasjon.

samvær, næringslokale, opplysningsplikt, undersøkelsesplikt, eiendom, neste generasjon

Overføring av eiendom i levende live

For å oppnå et smidig generasjonsskifte, kan det være lurt å overføre eiendom til neste generasjon mens man lever. Dette kan gjøres ved gave, salg eller forskudd på arv.

Gave og salg

Når man er i live har man full råderett over sin egen formue. Dersom man har flere barn, og ikke ønsker å dele likt mellom dem, står man derfor fritt til å overføre eiendom til kun et av barna som en gave. Utgangspunktet er at gaver fra foreldre ikke regnes som forskudd på arv, med mindre det er bestemt noe annet. Dersom man sitter i uskiftet bo, er det begrensinger på hvor mye man kan gi i gave. Gjenlevende ektefelle, kan ikke uten samtykke fra de andre barna, gi gaver som står i “misforhold til formuen i uskifteboet”.

Foreldre kan også selge eiendom til barna sine. Vederlaget kan settes til markedspris eller avtalt gavepris. Gaveelementet, som er forskjellen mellom avtalt vederlag og markedsverdi, vil ikke være skattepliktig for mottakeren. Ved et salg bør det inngås skriftlig avtale som inneholder bestemmelser om partene, salgsobjektet, betaling, oppgjør, heftelser og overtakelse. Dette kan potensielt hindre eller redusere risikoen for konflikt. Videre er det viktig å være oppmerksom på at avhendingsloven gjelder ved gaveoverføring og gavesalg fra foreldre til barn.

Forskudd på arv

Foreldre kan gi eiendom som forskudd på arv til barna. Et arveforskudd skal det tas hensyn til ved et senere arveoppgjør, slik at foreldre kan sikre at verdier deles likt. Overføring av eiendom vil bare regnes som forskudd på arv, dersom dette settes som en betingelse på overføringstidspunktet. Hvis ikke dette klart fremgår, vil overføringen regnes som en gave. De andre barna kan da ikke kreve gaven hensyntatt ved det senere arveoppgjøret. Dersom man som foreldre ønsker full likedeling ved arvefallet, kan det være lurt å presisere at ytelsen skal reguleres etter konsumprisindeksen eller eiendomsprisveksten.

Dersom den ene forelderen sitter i uskiftet bo, er det begrensninger i adgangen til å gi arveforskudd. Videre må man ved forskudd på arv ta hensyn til arvelovens regler om pliktdelsarv, som utgjør en skranke for hvor mye man kan gi i arveforskudd. Du kan lese mer om pliktdelsarv her.

Fakta

Selv om det ikke er påkrevd, bør eierskifte ved gave, salg eller arveforskudd tinglyses for å sikre rettsvern. Ny eier blir da beskyttet mot både kolliderende rettigheter og tidligere eiers kreditorer. Ved tinglysing utløses dokumentavgift på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi.

Overføring av eiendom etter bortgang

Vi anbefaler å utforme testament dersom man har en klar plan på hvem som skal overta eiendom. For at et testament skal være gyldig, må det utformes i samsvar med strenge formkrav. Vi anbefaler å få bistand fra advokat ved utformingen av testament.

Uten testament vil hele arven fordeles mellom barna og gjenlevende ektefelle etter reglene i arveloven. Eiendom vil da bli sameie mellom alle arvingene.

Fakta

Når eiendom overføres som arv etter foreldrenes bortgang, får arvingen helt eller delvis fritak for dokumentavgift. Fritaket gjelder kun for den delen av eiendommen som utgjør arv.

Skatt

Det er ikke skatt på selve eiendomsoverdragelsen mellom foreldre og barn. Dersom barnet selger eiendommen i fremtiden, kan imidlertid barnet måtte skatte av salget. For boligeiendom vil salget være skattefritt dersom barnet har eid boligeiendommen i minst 1 år før salget, eller hvis barnet har bebodd boligeiendommen i minst 12 av de siste 24 månedene før salg. For fritidseiendom må barnet ha eid og brukt eiendommen i minst 5 år før salget.

Skatt på eiendom beregnes ut i fra eiendommens verdiøkning. Hvis verken foreldre eller barnet oppfyller vilkårene for et skattefritt salg, beregnes den skattepliktige gevinsten ut fra hva foreldrene kjøpte eiendommen for. Barnet må da skatte av differansen mellom salgsverdi og summen foreldrene kjøpte eiendommen for. Dersom foreldrene oppfyller vilkårene for et skattefritt salg, men ikke barnet, beregnes skatten ut fra eiendommens verdi da barnet arvet eiendommen og solgte den.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arvesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring