Kan man tvinge eksen til å flytte ut?

Hvorvidt man kan tvinge eksen til å flytte ut, avhenger av flere forhold. I denne artikkelen vil du få svar på når du kan tvinge eksen din til å flytte ut.

skjønnssak, drenering, ujevnt dekke, garasje fuktskader, salg av bolig, felles bolig, råte, garasjeport, dispensasjon, flytte

Muntlig eller skriftlig husleieavtale

I noen tilfeller har den ene samboeren inngått husleieavtale med den andre. Dette betyr at den ene i praksis er leietaker hos den andre, og betaler et fast månedlig leiebeløp. Leieavtalen kan være muntlig, og er i praksis ofte det mellom samboere.

Når samboere leier av hverandre gjelder husleielovens regler om oppsigelsestid. Hvis ikke det er avtalt noe annet, er oppsigelsestiden tre måneder regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen ble fremsatt jf. husleieloven § 9-6.

Ingen husleieavtale?

Hvis dere ikke har inngått noen husleieavtale, er utgangspunktet at du kan be eksen din om å flytte ut straks. Det gjelder imidlertid et unntak i husstandsfellesskapsloven § 3 dersom det foreligger “sterke grunner” og samlivet har vart i minst to år, eller dere har, har hatt eller venter barn sammen. Da kan eksen din få bruksrett til boligen i en overgangsfase. Ved vurderingen vil eventuelle barns interesser stå sentralt.

Fakta

Det skal betales husleie for bruksretten. Hvis den bruksberettigede er sameier, skal leieprisen tilsvare den andel som vedkommende bruker av den andres eiendomsrett. Eier man en halvdel hver, skal det betales halv markedsleie.

Utkastelse kan ikke skje umiddelbart

En huseier kan be sin eks om å flytte ut straks. Hvis ikke eksen kan eller vil etterkomme oppfordringen om å flytte, kan man imidlertid ikke kaste ut eksen sin umiddelbart. Selvtekt er ikke tillatt. Tvangsfravikelse mot eksens vilje kan bare skje via namsmannen.

Tvangsfravikelse

Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd har du som eier av boligen et særlig tvangsgrunnlag for å kaste ut eksen din når det er åpenbart at eksen ikke har rett til å besitte eiendommen. Tvangsgrunnlaget kan begjæres tvangsfullbyrdet når to uker er gått etter at du har varslet eksen. Dette gjør man ved å sende en begjæring til namsfogden om fravikelse (utkastelse).

Fakta

Denne prosessen kan ta noen uker. Videre risikerer den som blir kastet ut å bli sittende igjen med et betydelig omkostningsansvar. Vi anbefaler derfor å bruke sunn fornuft, og prøve å bli enige så langt det lar seg gjøre. Samarbeid om å finne den beste løsningen vil gagne begge parter og deres barn.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om samlivsbrudd. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring