Fikk forlenget arbeidsavklaringspenger (AAP)

Kvinnen hadde vært på arbeidsavklaringspenger (AAP) over en lengre periode, og nærmet seg maksgrensen for lengden man kan motta AAP. Hennes lidelse var derimot ikke over og det var ikke mulig å kombinere medisinsk behandling med arbeid.

Hun søke da hjelp fra Osloadvokatene.

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil, hva er heving av kjøp, heving av kjøp mellom privatpersoner, ansvar, tilbakekalle testament

Fakta

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt dersom du har sykdom eller skade. Formålet er å hjelpe deg tilbake i arbeid.

Forlengelse av arbeidsavklaringspengeperioden

Kvinnen hadde mottatt AAP i nesten fire år, som var lovens maksimumsgrense (nå er den tre år). Kvinnen var fortsatt i behandling og hadde ikke mulighet til å kombinere tiltakene fra NAV med jobb. NAV avslo kvinnens søknad om forlengelse av arbeidsavklaringspenger.

Tok saken til Trygderetten

Med bistand fra Osloadvokatene tok kvinnen sak inn for Trygderetten. Osloadvokatene viste til at perioden med AAP kan forlenges dersom medisinsk behandling ikke kan kombineres med arbeid eller arbeidsrettede tiltak, jf. folketrygdloven § 11-12 andre ledd bokstav b.

Fakta

Den maksimale tiden du kan forlenge arbeidsavklaringspenger med er to år. Dersom du ikke har rett på forlengelse kan du søke om en helt ny periode med AAP.

Medhold i Trygderetten

Trygderetten viste til at kvinnen hadde hatt en lang sykdomshistorie hvor psykisk sykdom hadde vært årsaken til nedsatt arbeidsevne. Dette ble underbygget av legeerklæringer.

NAV klageinstans viste til at siden kvinnen hadde gjennomført videregående mens hun mottok AAP, ville hun klare å jobbe også. Dette var Trygderetten ikke enig i. Trygderetten viste til at kvinnen hadde måttet hoppe av et årsstudium ved universitetet og at hennes psykolog uttalte at hun i dag ville ha vansker med å være i et arbeidsforhold eller jobbe med konkrete arbeidstiltak.

Trygderetten fant at det ikke var mulig for kvinnen å kombinere jobb og medisinsk behandling.  Kvinnen fikk derfor medhold i kravet om forlenget krav på arbeidsavklaringspenger.

Osloadvokatene vant saken

Osloadvokatene vant saken fullt ut for vår klient som var meget fornøyd med resultatet. Hun fikk tilkjent utvidelse av AAP og dekket sine saksomkostninger av NAV.

Aleksander Thon Aasen

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du en lignende sak? 

Osloadvokatene har flere eksperter på NAV og trygderett. Hos oss hjelper vi deg alltid undersøke om du har krav på fri rettshjelp. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Aleksander-480x480-1.jpg

Aleksander Thon Aasen
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

fornærmet, samvær, sykepenger, utvisningsvedtak
NAV

Osloadvokatene fikk kjent trygderetts avgjørelse om uføretrygd ugyldig – full seier

Finn ut mer
placeholder
NAV

NAV stoppet arbeidsavklaringspenger – hadde ikke lest legeerklæringen

Finn ut mer

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring