Hvilke plikter har arbeidsgiver ved sykemelding?

Det er arbeidsgiveren som har hovedansvaret for å følge opp ansatte som blir sykemeldt. Her følger noen gode råd for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.

urettmessig straffeforfølgelse, testament ugyldig, arvepakt, fremtidsfullmakt, sykemelding, sykemeldt

Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere

Mange arbeidsgivere kvier seg for å ta kontakt med den ansatte i sykeperioden. Dette kan skyldes at arbeidstakerens sykemelding er relatert til arbeidsstedet eller at den ansatte er i en vanskelig livssituasjon. Det kan også tenkes at det er vanskelig å få kontakt med arbeidstakeren. Det er verdt å merke seg at det er arbeidsgiveren som har hovedansvaret for oppfølgingsdialogen med den sykemeldte.

Arbeidsgivers plikter

Dersom en av dine arbeidstakere blir sykemeldt har du som arbeidsgiver både oppgaver og plikter. Arbeidsgivers plikter er regulert i arbeidsmiljøloven og det er viktig å etablere gode rutiner for oppfølging av sykemeldte. Arbeidsgivers lovpålagte oppfølgingspunkter gjelder uavhengig av om arbeidstaker er helt eller delvis sykemeldt.

Som arbeidsgiver må du følge opp den ansatte både underveis og i etterkant av en sykdomsperiode. En arbeidsgiver skal arbeide systematisk for å forebygge sykdom og skade, samt legge til rette for den som er sykemeldt. Videre må arbeidsgiveren lage en oppfølgingsplan i samarbeid med den ansatte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Hvordan innholdet i oppfølgingsplanen skal være er ikke definert i loven. Planen skal være ferdig senest når den ansatte har vært helt eller delvis sykmeldt i fire uker. Videre må arbeidsgiveren innkalle den sykemeldte til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest 7 uker etter sykemelding. Videre er du som arbeidsgiver forpliktet til å delta på dialogmøter som NAV kaller inn til.

Kan en arbeidsgiver bestride en sykemelding?

En arbeidsgiver kan bestride en sykemelding når det foreligger en begrunnet mistanke om at fraværet ikke er reelt eller ulovlig på annet grunnlag. En slik mistanke kan for eksempel oppstå dersom den ansatte har bedt om å få fri en dag, og melder seg syk etter ikke å ha fått innvilget fri. Et annet typisk eksempel er dersom den ansatte blir observert på steder som ikke er i overenstemmelse med sykdom som hindrer vedkommende i å dra på jobb.

Før arbeidsgiveren tar en beslutning om å bestride sykemeldingen eller egenmeldingen, må den ansatte varsles og få mulighet til å uttale seg. I en slik samtale bør også den tillitsvalgte delta. Dersom arbeidsgiveren fortsatt vil bestride sykemeldingen eller egenmeldingen etter samtalen, må NAV involveres. Arbeidsgiveren må da skrive et brev til arbeidstakers lokale NAV-kontor med kopi til arbeidstakeren. I brevet må det redegjøres for hvorfor sykemeldingen eller egenmeldingen bestrides. NAV vil da avgjøre om arbeidstakeren har rett til sykepenger eller ikke. Hvis NAV gir arbeidstakeren rett til sykepenger, kan arbeidsgiveren påklage saken til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående en sykemelding. Vi har flere advokater som har lang erfaring og høy kompetanse innen arbeidsrett.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring