Selgers rettigheter ved salg av båt

Ved salg av brukt båt kan det lett oppstå konflikter om eventuelle feil og mangler. Her vil du få en oversikt over hvilke rettigheter du som selger har ved salg av brukt båt.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt

Reklamasjon

Når en del tid har gått er det naturlig for selger å anse handelen som “ferdig”. En selger trenger derfor ikke å finne seg i en reklamasjon som kommer for lenge etter at kjøperen oppdaget, eller burde oppdaget feilen. Selgeren har rett til å bli meddelt reklamasjonen “innen rimelig tid”. Reklamasjon innebærer at kjøperen må påberope seg feilen, og at vedkommende på grunn av mangelen vil gjøre krav gjeldende.

Faktaopplysninger

Som selger har du rett til å få vite alle fakta som relaterer seg til den påståtte feilen. Dette gjelder også opplysninger om selgers bruk av båten, og andre omstendigheter som kan ha virket inn på årsaksforløpet. Selger har for eksempel rett til opplysninger om hva som er gjort av service og andre arbeider, kjøpers bruk, samt andre omstendigheter som kan ha hatt betydning for feilen. Dette kan typisk være fylling av feil/dårlig drivstoff, grunnberøringer og varmkjøring av motoren.

Fakta

Tilgang til fakta er viktig ettersom det kan ha betydning for ansvar, og for å vurdere om reklamasjonen var rettidig.

Rett til å undersøke

Som selger har du anledning til å undersøke den påståtte feilen. Om dette skjer personlig, eller av en sakkyndig er valgfritt. Retten til å undersøke den påståtte feilen er viktig for selgers rett til avhjelp, samt selgers rett til å avvise en reklamasjon dersom kjøper allerede har foretatt reparasjon.

Rett til avhjelp

Selger har rett til å foreta reparasjon for egen regning, forutsatt at det skjer uten vesentlig ulempe for kjøper. Dersom du skal rette mangelen må du også dekke kostnader til for eksempel frakt til verksted eller andre utgifter rettingen medfører. Selgers rett til å utbedre en mangel er praktisk viktig, og ofte den beste veien for deg som selger å gå. Det er som regel en bedre løsning for deg som selger å ta kontroll på reparasjonen selv, i stedet for å la kjøper pådra de utgifter “han ønsker”, og som deretter grunngir et prisavslagskrav.

Ønsker kjøper å heve kjøpet av båt?

Ved av heving av kjøp har du som selger rett til å få båten tilbake i samme stand som ved levering. Hvis det er vesentlige avvik, kan du som selger ha krav på erstatning for verdireduksjon.

Som selger vil du også ha krav på vederlag for vesentlig nytte kjøper har hatt ved bruk av båten. Dette skal være et rimelig vederlag som må balanseres mot eventuelle utfordringer kjøperen har hatt som følge av mangelen. Det er ingen konkrete retningslinjer for beregningen, som derfor blir konkret i hvert enkelt tilfelle. Omfanget av bruk og levetidsbetraktninger er relevante momenter.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring