Oppdaget skade på seilbåt – selger vant fullt ut

Tre år etter å ha kjøpt en seilbåt til en verdi av 745 000 kroner, oppdaget kjøperen en skade på båten. Videre undersøkelser indikerte at skaden mest sannsynlig skyldtes en grunnstøting. Kjøperen påsto at skaden utgjorde en mangel ved båten, og krevde erstatning samt heving av kjøpet. Med bistand fra en av våre dyktige advokater vant selgeren saken.

næringslokale, seilbåt

Når foreligger det en mangel?

Båten var solgt “som den er”, noe som vanligvis betyr at selger fraskriver seg ansvar for skjulte feil og mangler. Selv om en båt er solgt “som den er”, foreligger det imidlertid en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om båten, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen som han måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Fakta

Det foreligger også en mangel dersom båten er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Selger krevde heving og erstatning

Kjøperen saksøkte selgeren av båten og fremmet krav om heving og erstatning. Kjøperen hevdet at selgeren måtte ha vært klar over skaden og at dette utgjorde et brudd på selgerens opplysningsplikt. Videre hevdet kjøperen at båten var i vesentlig dårligere stand enn det han kunne forvente, og at det derfor var åpenbart at det forelå en mangel.

Ved bistand fra en av våre dyktige advokater motsatte selgeren seg kjøperens mangelskrav. Selgeren var ikke kjent med tidligere grunnstøting, og hevdet derfor at det ikke forelå brudd på opplysningsplikten. Videre påpekte selgeren at båten var rundt 20 år gammel, og den kunne derfor ikke anses for å være i vesentlig dårligere stand enn det som kunne forventes. Selgeren påpekte også at båten var solgt “som den er”, og at kjøperen derfor måtte ha ansvar for skjulte feil og mangler.

Mangel?

Retten var enig med kjøperen i at båten var i vesentlig dårligere stand enn han hadde grunn til å regne med. Videre hadde båten blitt solgt med beskrivelsen av å være i god stand og godt oppgradert, uten kjente skader. Likevel vant ikke kjøperen frem med sin påstand om at det forelå en mangel.

Båten hadde to eiere før selgeren kjøpte den. Grunnstøtingen ble anslått til å ha skjedd for mellom fem og femten år siden. Retten mente derfor at det var like sannsynlig at grunnstøtingen skjedde før selgeren tok over båten. Hvis grunnstøtingen hadde skjedd mens selgeren eide båten ville han ha seilt med båten velvitende om en kraftig grunnstøting, med den risikoen det innebærer. Dette mente retten var lite sannsynlig.

Skaden var vanskelig å oppdage

Kjøperen mente at selgeren likevel måtte ha vært kjent med skaden, da det var et synlig hakk under båten som var blitt malt over. En sakkyndig ekspert påpekte imidlertid at det er vanlig at eldre seilbåter har små skader på kjølen. Videre var hakket malt over, noe som gjorde at det fremstod som en utbedret skade.

I tillegg var det en glippe mellom skroget og kjølen. Glippen var imidlertid kun synlig når båten ble heist opp, ettersom den lukket seg når båten hvilte på kjølen på bakken. Dermed måtte man stå nært, på riktig sted og til riktig tid for å oppdage glippen.

Kjøper må betale 300 000 kr

Retten mente at hakket kunne vært oppdaget tidligere og blitt undersøkt ytterligere. Retten konkluderte imidlertid med at det ble for strengt å karakterisere selgerens oppfølging som grovt uaktsom eller i strid med redelighet og god tro. Det forelå dermed ikke en mangel ved kjøpet, og selgeren ble frifunnet av retten. Kjøperen ble dømt til å betale saksomkostningene til selgeren med 300 000 kr.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ofte nekter selger å erkjenne at det foreligger mangler ved båten eller å dekke eventuelle utbedringskostnader. Da anbefales det å bli bistått av advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om kjøp og salg av båt. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Anne Linn Sørby

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Ved tvister om båt vil ofte båtforsikringen dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgifter knyttet til båtkjøp. Vinner du frem i en rettssak blir ofte motparten dømt til å betale dine saksomkostninger. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Sorby-Anne-Linn-kopi.jpg

Anne Linn Sørby
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring