Nye regler – Når har du krav på voldsoffererstatning?

Hovedregelen er at skadevolder skal stå økonomisk til ansvar overfor skadelidte. Det er imidlertid ikke sikkert at gjerningsmannen kan gjøre opp for seg. Da er det Kontoret for voldsoffererstatning som behandler kravet. Men hva er egentlig voldsoffererstatning og når kan du kreve det?

fast bosted, akuttplassering, bekymringsmelding, voldsoffererstatning

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er en erstatning som utbetales fra staten til den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling. Både fysiske og psykiske skader kan gi rett til voldserstatning.

Når har du krav på voldsoffererstatning?

I voldsoffererstatningsloven er det gitt en uttømmende oppramsing av hvilke skader som gir rett til voldsoffererstatning. Er du utsatt for en av disse handlingene, har du automatisk rett til erstatning.

Du vil for eksempel ha krav på voldsoffererstatning dersom du har blitt utsatt for grov vold, grove trusler, tvang, grov frihetsberøvelse, grov kroppskrenkelse, kroppsskade, ran og drap. Videre vil du også ha krav på voldserstatning dersom du har blitt utsatt for mishandling i nære relasjoner, voldtekt og seksuelt krenkende atferd.

Fakta

Du vil ikke ha krav på voldsoffererstatning dersom du har blitt utsatt for kroppskrenkelse, trusler, hensynsløs atferd eller deling av krenkende bilder. Du kan imidlertid kreve noen av disse skadene dekket etter skadeerstatningsloven § 3-3, som gir rett til oppreisningskrav mot tiltalte i anledning straffesaken.

Foreldelse

Ditt erstatningskrav må ikke være foreldet for at du skal ha rett på voldsoffererstatning. At et krav er foreldet betyr at du ikke lenger har krav på oppfyllelse.

Etter voldserstatningsloven må du fremme krav om voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning innen seks måneder etter rettskraftig dom. Dette betyr at dersom det har gått lengre tid enn seks måneder siden domstolen tilkjente deg erstatning, vil din rett til erstatning falle bort.

Dersom erstatningskravet ditt ikke er behandlet i en straffesak for domstolene, må du søke om voldsoffererstatning innen et år etter at straffesaken ble avgjort. Dette innebærer at dersom det er gått lengre tid enn et år siden saken for eksempel ble henlagt, vil din rett til erstatning falle bort.

 

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om voldserstatning. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring