Ny voldserstatningslov

Har du eller noen du kjenner vært utsatt for vold eller overgrep? Da er det viktig at du er kjent med at staten fra 1. januar 2023 har endret reglene for voldsoffererstatning.

fusk på eksamen, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt

Ny voldsoffererstatningslov

Den nye voldsoffererstatningsloven medfører endringer som vil kunne få betydning for din rett til erstatning. Det er blant annet gjort endringer i kravene til hvor en voldshandling har skjedd, når fristen for å søke om erstatning utløper og hvilke voldshandlinger man kan få erstatning for. I følge Regjeringen skal den nye loven sikre en mer effektiv og forutsigbar voldsoffererstatningsordning.

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er en erstatning som utbetales fra staten til den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling. Du kan ha krav på voldsoffererstatning for både fysiske og psykiske skader.

Fakta

Erstatningskravet kan alltid rettes direkte mot gjerningsmannen, altså den som har utført handlingen. Det er imidlertid ikke sikkert at gjerningsmannen kan gjøre opp for seg. Da er det Kontoret for voldsoffererstatning som behandler kravet. Blir du tilkjent voldsoffererstatning, vil staten utbetale erstatningen, som så vil kreve dette tilbakebetalt fra gjerningsmannen.

Endringer i fristen for å søke om voldsoffererstatning

Etter ny lov må du fremme krav om utbetaling av voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning innen seks måneder etter rettskraftig dom. Dette innebærer at dersom det har gått lengre tid enn seks måneder siden domstolen tilkjente deg erstatning, vil din rett til erstatning falle bort.

Dersom erstatningskravet ditt ikke er behandlet i en straffesak for domstolene, må du etter ny lov søke om voldsoffererstatning innen et år etter at straffesaken ble avgjort. Dette innebærer at dersom det er gått lengre tid enn et år siden saken for eksempel ble henlagt, vil din rett til erstatning falle bort. Ofte ser man at de som er utsatt for overgrep i barndommen bruker mange år før de beslutter at de vil fortelle om sine opplevelser. Etter de nye reglene er det ikke anledning til dette lenger. Beslutning om å fremme krav om erstatning må tas innen et år, ellers er et eventuelt krav foreldet.

Andre endringer

Etter den nye loven er det også gjort enkelte endringer i hvilke handlinger som gir rett til voldsoffererstatning. Der grunnvilkåret tidligere var at det måtte være tale om en straffbar handling som krenker helsen, livet eller friheten til den som har lidd personskade, er det etter ny lov gitt en uttømmende oppramsing av aktuelle skader. Videre er det gjort endringer i hvor en voldshandling må ha skjedd for at den fornærmede skal ha krav på erstatning. Du vil bare ha krav på voldserstatning når handlingen er skjedd i Norge og når straffesaken er behandlet av norske domstoler.

I den nye loven er også grensene for voldserstatning endret. Nå gjelder grensen for voldserstatningen per person. Tidligere gjaldt grensen for voldserstatning per sak. Den voldsutsatte trenger heller ikke lenger å sannsynliggjøre at vedkommende har fått en skade som følge av voldshandlingen. Dersom den voldsutsatte har blitt utsatt for en handling som er nevnt i loven, har han eller hun automatisk krav på erstatning.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om voldserstatning. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring