Dine rettigheter som etterlatt i en drapssak

Å miste en nærstående som følge av et drap er svært tungt. De etterlatte står i slike tilfeller foran en lang og vanskelig sorgprosess. Som etterlatt har du en rekke rettigheter. I denne artikkelen vil du få oversikt over dine rettigheter som etterlatt i en drapssak.

samboeravtale, oppsigelse, uføretrygd, sykepenger, gjengjeldelse, oppholdstillatelse, familiegjenforening, dagpenger, drapssak

Rettigheter som etterlatt

Når en person er død som følge av en straffbar handling, regnes avdødes ektefelle eller samboer, barn og foreldre som etterlatte. Etterlatte har en rekke rettigheter i forbindelse med den rettslige prosessen etter drapet. For det første har etterlatte som utgangspunkt rett til å være til stedet i alle rettsmøter, følge hele rettssaken og forklare seg. Videre har etterlatte rett til å kreve erstatning fra gjerningspersonen.

Etterlatte med rett til bistandsadvokat har ytterligere rettigheter. En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar dine interesser på det offentliges regning. Etterlatte med foreldreansvar til en person under 18 år som er død som følge av en straffbar handling, har alltid rett til bistandsadvokat. I andre tilfeller kan domstolen oppnevne bistandsadvokat dersom “særlige forhold” tilsier det. I denne vurderingen vil det være relevant å legge vekt på sakens art og alvor, forholdet mellom avdøde og etterlatte, samt om det er behov for advokatbistand og de prosessuelle rettigheter som oppnevning av bistandsadvokat innebærer.

Fakta

Merk at dersom du ikke har krav på bistandsadvokat på statens regning, har du likevel rett til å skaffe advokat på egenhand, dersom du ønsker det.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokaten vil ivareta dine rettigheter som etterlatt både under etterforskningen og rettssaken. Advokaten vil holde deg oppdatert, ivareta dine interesser, samt gi deg råd om hvordan du best går frem. Under rettssaken vil advokaten representere deg, samt bistå med å fremsette erstatningskrav på dine vegne. Videre kan bistandsadvokaten stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Dette i håp om å belyse saken best mulig, samt sørge for at du får det du har krav på.

Fakta

Dersom du har krav på bistandsadvokat har du også rett til å bestemme hvilken advokat du ønsker. Du kan også kreve å få oppnevnt en ny bistandsadvokat, dersom du ikke trives med nåværende. Du har fritt advokatvalg, og kan derfor velge en advokat hos oss.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt med oss. Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen oppdrag som bistandsadvokat. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring