Hva er en bistandsadvokat?

Har du blitt utsatt for en straffbar handling har du normalt rett til bistandsadvokat.

bistandsadvokat

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat ivaretar rettighetene til fornærmede og etterlate i straffesaker. Dette gjelder både under etterforskningen, gjennom hele straffesaken og frem til rettsforhandlingene er avsluttet. En bistandsadvokat har blant annet rett til å være med på politiavhør og kan på den måten være en god støttespiller i en ellers vanskelig prosess. Bistandsadvokatene vil gi deg råd og veiledning, samt sørge for at dine interesser blir ivaretatt. Advokaten vil også undersøke om du har krav på erstatning, samt bistå med å fremsette erstatningskrav på dine vegne.

Hvem har krav på bistandsadvokat?

I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107 a. Både de som har vært utsatt for en straffbar handling og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. For eksempel har personer som har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep krav på bistandsadvokat. Det samme har etterlatte i saker hvor en person under 18 år er død som følge av en straffbar handling.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat når sakens karakter og art tilsier det. Retten vil i disse tilfellene foreta en konkret vurdering av din sak. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvorvidt du har krav på en bistandsadvokat eller ikke.

Fakta

Frem til rettssaken fungerer bistandsadvokaten som din støttespiller. Advokaten vil holde deg oppdatert, ivareta dine interesser, samt gi deg råd om hvordan du best går frem. Under rettssaken vil advokaten representere deg, samt bistå med å fremsette erstatningskrav på dine vegne. Videre kan bistandsadvokaten stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Dette i håp om å belyse saken best mulig, samt sørge for at du får det du har krav på.

Fritt valg av advokat

Som utgangspunkt oppnevner retten en advokat for deg. Du er imidlertid ikke bundet av dette. Du har fritt advokatvalg, og kan derfor velge en advokat hos oss. Advokaten betales av det offentlige.

Erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning

Dersom straffesaken blir henlagt eller gjerningsmannen ikke kan gjøre opp for seg, vil du fortsatt kunne ha krav på erstatning. I slike tilfeller kan bistandsadvokaten søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning for deg. Blir man tilkjent erstatning herfra, vil staten utbetale erstatningen, som så vil kreve dette tilbakebetalt fra gjerningsmannen.

For å ha rett til voldsoffererstatning må man ha blitt påført en personskade som følge av en straffbar handling. Erstatningen skal dekke påførte og fremtidige utgifter, inntektstap og varige mén.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du blitt utsatt for en straffbar handling?

Ta kontakt med oss. Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen oppdrag som bistandsadvokat. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. Utrolig dyktige og seriøse advokater. Har alltid følt meg trygg med de på min side. Hvis venner eller kjente av meg kommer i problemer vil jeg på det sterkeste anbefale dere. Takker for en fantastisk hjelp!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring