Bistandsadvokat – Vold i nære relasjoner

Den som har vært utsatt for vold i nære relasjoner har krav på bistandsadvokat på statens regning.

arbeidsulykker, arbeidsulykke, opplysningsplikt, vold i nære relasjoner, bistandsadvokat

Vold i nære relasjoner

Hvis du har vært utsatt for vold i nære relasjoner, har du rett til gratis bistand fra advokat. Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, samt barn som er vitne til slik vold. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller også inn under begrepet.

Bistandsadvokat

Når du har krav på bistandsadvokat har du også rett til å bestemme hvilken advokat du ønsker. Du kan også kreve å få oppnevnt en ny bistandsadvokat, dersom du ikke trives med nåværende. Du har fritt advokatvalg, og kan derfor velge en dyktig og erfaren bistandsadvokat hos oss.

Før anmeldelse

Mange kvier seg for å anmelde vold i nære relasjoner, og er redde for hva voldsutøveren eventuelt vil gjøre. Før anmeldelse kan du diskutere hvorvidt du skal anmelde familievolden med bistandsadvokaten. Advokater kan besvare alle dine spørsmål om prosessen, og fortelle deg hva du kan forvente videre i saken.

Under etterforskning

Dersom du velger å anmelde forholdet, vil bistandsadvokaten hjelpe deg med dette. Advokaten vil holde deg oppdatert, ivareta dine interesser, samt gi deg råd om hvordan du best skal forholde seg til saken. Bistandsadvokaten kan innhente bevis og oversende disse til politiet. Han vil også kunne begjære etterforskningsskritt som politiet må vurdere, for eksempel avhør av vitner som ikke allerede er avhørt, eller eventuelt andre skritt som politiet ikke har foretatt på eget initiativ.

Under straffesaken

Under rettssaken vil advokaten representere deg, samt bistå med å fremsette erstatningskrav på dine vegne. Videre kan bistandsadvokaten stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Dette for å belyse saken best mulig, samt sørge for at du får det du har krav på.

Voldsoffererstatning

Dersom straffesaken blir henlagt eller gjerningsmannen ikke kan gjøre opp for seg, vil du fortsatt kunne ha krav på erstatning. I slike tilfeller vil bistandsadvokaten søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning for deg.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du blitt utsatt for en straffbar handling?

Ta kontakt med oss. Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen oppdrag som bistandsadvokat. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring