Nødtestament

Det kan oppstå situasjoner hvor det haster med å sette opp et testament, og at det ikke er mulig å oppfylle de alminnelige formkravene til testamenter. I slike tilfeller gir arveloven regler om nødtestamenter.

trafikkskade, nødtestament

I hvilke tilfeller kan man opprette nødtestament?

Nødtestament kan etter arveloven § 46 opprettes når farlig sykdom eller annet nødstilfelle hindrer noen fra å følge de alminnelige formkravene til testamenter. Reglene om nødtestament får i hovedsak anvendelse i situasjoner der døden er den eneste eller det sannsynlige utfallet. For at det skal være tale om en farlig sykdom må sykdommen være brå. Det innebærer at sykdom må inntreffe ved en plutselighet. Typiske eksempler kan være at testator har havnet i en alvorlig ulykke eller blitt akutt syk.

To typer nødtestamenter

Love åpner for to typer nødtestamenter. Et nødtestament kan opprettes muntlig for to vitner som er til stede sammen. Dersom det ikke er mulig for testator å opprette testament med vitner, kan testament opprettes med et dokument som han eller hun underskriver alene.

Muntlig nødtestament

Ved et muntlig testament er det et absolutt krav at det er to vitner til stede sammen. Vitnene kan ikke være inhabile etter reglene i arveloven § 44. I ettertid bør vitnene sette opp testamentet skriftlig, samt skrive ned hva som hindret testator fra å opprette et vanlig testament.

Skriftlig nødtestament

For å opprette skriftlig nødtestament stilles det krav til at det er umulig for testator å opprette testament med vitner. Vilkåret “umulig” skal tolkes strengt. I vurderingen av om det er “umulig” å opprette testament med vitner skal det legges vekt på testators subjektive oppfatning. Hvis for eksempel de eneste potensielle vitnene er personer som testator tror at vil forsøke å hindre at testasjonen blir gjennomført, vil det for testator fremstå som umulig å benytte disse som vitner.

For at et skriftlig nødtestament skal være gyldig, må det opprettes på et dokument og undertegnes av testator. Maskinskrevne testamenter godkjennes så lenge testamentet er fysisk underskrevet av testator.

Hvor lenge varer et nødtestament?

Å opprette et nødtestament er en mulighet som testator har i en akutt situasjon. Et slikt testament er derfor ikke lenger gyldig når testator i tre måneder etter at testamentet ble opprettet, ikke har vært hindret i å opprette et vanlig testament. Dette kommer frem av arveloven § 46 3. ledd.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arv. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring