Arv etter testament

Med testament kan du bestemme hva som skal skje med arven din etter at du dør. Har testator verken kone eller barn, har vedkommende full testasjonsfrihet.

testament, arvepakt, samboers død, forskudd på arv, medisinsk behandling, pasientskade

Hva er et testament?

Et testament er en skriftlig viljeserklæring hvor testator bestemmer hva som skal skje med eiendeler og formue etter han eller hennes død. Er testator barnløs eller ugift, står vedkommende fritt til å testamentere hele sin formue. Har den som skriver testament barn eller kone, er denne friheten noe begrenset.

Forholdet mellom arveloven og testament

I utgangspunktet bestemmer arveloven hvordan arv skal fordeles etter en persons død. Det er derfor ikke nødvendig å opprette testament for å sikre at arven blir rettferdig fordelt. Ønsker du imidlertid at arven etter deg skal fordeles på en annen måte, må du opprette et testament.

Selv om du i et testament har muligheten til å bestemme hvem som skal arve hva, fins det visse regler og begrensninger du må følge. Etterlater avdøde seg livsarvinger, som vil si barn eller barns etterfølgere, er 2/3 av arven forbeholdt disse. Dette kalles for pliktdelsarv. Pliktdelsarven kan imidlertid begrenses til maksimalt 15 G til hvert barn. I 2022 tilsvarer dette ca. 1,6 millioner kroner. I praksis vil derfor størrelsen på avdødes formue avgjøre hvor stor frihet vedkommende har i testament.

Fakta

Reglene om pliktdelsarv er ufravikelig. Et testament med disposisjoner som bryter med pliktdelsarven, vil derfor være helt eller delvis ugyldig med mindre det foreligger særskilt hjemmel for det. Det betyr at pliktdelsarven har prioritet foran et testament, og livsarvinger har således rett på arv før arvinger som er tilgodesett i testament.

Arv til ektefelle eller samboer

Deler av arven er også forbeholdt avdødes ektefelle eller samboer. Dersom avdøde har barn, har ektefellen i utgangspunktet rett til 1/4 del av avdødes formue. Ektefellens rett til arv kan imidlertid begrenses til 4 G. Er avdøde barnløs har ektefellen i utgangspunktet rett til halvparten av arven, men den kan begrenses til 6 G. Samboer med felles barn har rett til 4 G.

Hvordan opprette et testament?

Et testament må oppfylle visse krav for å være gyldig. Testamentet skal være skriftlig, samt undertegnes av testator mens to vitner er tilstede. Vitnene må selv underskrive dokumentet, være godkjent av testator, samt ikke være tilgodesett i testamentet.

I tillegg til å oppfylle formkravene, er det viktig at testamentet har en klar og tydelig ordlyd. Dette vil unngå konflikt mellom arvingene. Når man skriver et testament er det viktig å tenke på at det skal være forståelig flere år frem i tid. Er det ikke mulig å si med sikkerhet hva avdøde har ment, kan konsekvensen bli at testamentet er ugyldig.

Du kan lese mer om hvordan man oppretter et testament her.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arvesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring