Slik skriver du testament – Formkrav

Et testament må oppfylle visse krav for å være gyldig. Dersom formkravene ikke er oppfylt, vil ikke avdødes siste vilje bli respektert.

fremtidsfullmakt, formkrav

Hvem kan skrive testament?

Er du over 18 år, kan du skrive testament jf. arveloven § 41. Videre må testator ha evnen til å forstå og vurdere testamentet for at det skal være gyldig. Det innebærer at testamentet vil bli kjent ugyldig dersom personen på grunn av sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse på testasjonstidspunktet ikke hadde evnen til å forstå eller vurdere disposisjonen.

Formkrav

Det stilles strenge formkrav til et testament for at det skal være gyldig. Etter arveloven § 42 må et testament være skriftlig. Kravet om skriftlighet innebærer ikke at testator selv må skrive testamentet. Det er tilstrekkelig at andre utformer testamentet, så lenge det er tale om testators egenhendige vilje.

Videre stilles det krav til at testator underskriver testamentet mens to vitner er til stede. Dersom testator har undertegnet testamentet på et tidligere tidspunkt er det tilstrekkelig at vedkommende vedkjenner seg underskriften for vitnene. Vitnene skal vite at dokumentet er et testament, være godkjent av testator, samt skrive under dokumentet mens testator er til stedet. Vitnene kan ikke være tilgodesett i testamentet, eller være i nær familie med noen som er arveberettiget.

Fakta

Arveloven stilles også opp krav til vitnenes psykiske helse. Testamentet er ugyldig dersom vitnene ikke hadde evnen til å forstå eller vurdere disposisjonen på grunn av sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse.

Dette bør være med i et testament

Arveloven § 43 inneholder “ordensregler” om hva som bør være med i et testament. Testamentsvitnene bør i påtegning på testamentet opplyse om at formkravene er fulgt, samt at testator har opprettet testamentet av fri vilje og ved sans og samling. Testamentet bør også dateres. Det på grunn av at hvis testator har opprettet flere testamenter, vil det nyeste være det som er gyldig. Videre bør testamentet gi opplysninger om adressen og yrket til vitnene.

Klar og tydelig ordlyd

I tillegg til å oppfylle formkravene, er det viktig at testamentet har en klar og tydelig ordlyd. Dette vil gjøre at man unngår konflikter mellom arvingene. Når man skriver et testament er det viktig å tenke på at det skal være forståelig flere år frem i tid. Er det ikke mulig å si med sikkerhet hva avdøde har ment, kan konsekvensen bli at testamentet er ugyldig.

Nødtestament

Hvis farlig sykdom eller annet nødstilfelle hindrer noen fra å følge formkravene, kan man i enkelte tilfeller opprette nødtestament. Nødtestament kan opprettes muntlig for to vitner som er til stede sammen. I ettertid bør vitnene sette opp testamentet skriftlig og skrive ned hva som hindret testator fra å opprette et vanlig testament. Dersom det ikke er mulig for testator å opprette testament med vitner, kan testament opprettes med et dokument som han eller hun underskriver alene.

Reglene om nødtestament får i hovedsak anvendelse i situasjoner der døden er den eneste eller det sannsynlige utfallet. For at det skal være tale om en farlig sykdom må sykdommen være brå. Det innebærer at sykdom må inntreffe ved en plutselighet.

Fakta

Et nødtestament er ikke lenger gyldig når testator i tre måneder etter at testamentet ble opprettet, ikke har vært hindret i å opprette et vanlig testament.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arv. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring