Krav til arbeidskontrakt

En arbeidskontrakt er bærebjelken i et arbeidsforhold, og det er derfor viktig med en tydelig arbeidsavtale. Men hva er viktig å huske på ved utformingen av en arbeidskontrakt?

feriepenger, usaklig oppsigelse, gjensidig testament, diskriminering, gaver gitt på dødsleie, fusk på eksamen, heltid, arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt

Alle arbeidstakere har krav på arbeidskontrakt. Videre setter arbeidsmiljøloven krav om at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold.

Det er arbeidsgiver sitt ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Dersom arbeidsavtalen har en varighet på lengre enn en måned, skal avtalen inngås snarest mulig, og senest innen måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold som varer kortere enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal skriftlig arbeidsavtale inngås med en gang.

Hva må arbeidskontrakten inneholde?

En arbeidskontrakt skal inneholde opplysninger om forhold som er av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. For det første må arbeidsavtalen inneholde opplysninger om arbeidsgivers og arbeidstakers identitet. Videre må arbeidskontrakten inneholde en beskrivelse av arbeidet og arbeidsplassen. Alternativt kan arbeidskontrakten opplyse om arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.

Videre må arbeidsavtalen inneholde opplysninger om oppstart, arbeidstid og arbeidsperioder. Arbeidsavtalen må inneholde informasjon om eventuelle prøvetidsbestemmelser og beskrivelse av ukentlig arbeidstid. Er arbeidsforholdet midlertid må avtalen inneholde opplysninger om forventet varighet og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Videre må arbeidskontrakten inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til ferie, feriepenger og lønn.

Fakta

En arbeidskontrakt må også inneholde opplysninger om oppsigelsestid og oppsigelsesfrister for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Arbeidskontrakten må være i samsvar med loven

Det er ikke adgang til å avtale seg bort fra loven. Arbeidsavtalen kan for eksempel ikke inneholde kortere oppsigelsestid enn det arbeidsmiljøloven tillater.

Dersom arbeidskontrakten inneholder bestemmelser som er i strid med lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse områdene. Dette betyr at dersom det er avvik mellom avtalen og loven, er det loven som gjelder. På de øvrige områdene vil imidlertid avtalen være gyldig.

Endring av arbeidsavtalen

Dersom partene er enige om å endre arbeidsavtalen, som for eksempel ny lønn, må dette inn i arbeidskontrakten. Endringer kan gjøres ved at det skrives ny arbeidsavtale, eller at endringene legges til som vedlegg i arbeidsavtalen som underskrives av begge parter.

Fakta

En arbeidsgiver kan ikke foreta endringer i arbeidskontrakten utenfor arbeidsgivers styringsrett uten at arbeidstaker er enig. Dersom arbeidsgiveren ønsker å gjøre endringer den ansatte ikke er enig i, må dette skje gjennom en endringsoppsigelse. Dette innebærer oppsigelse av eksisterende arbeidskontrakt med tilbud om en ny avtale.

Brudd på arbeidskontrakten

Brudd på arbeidskontrakten kan medføre oppsigelse eller avskjed. En slik reaksjon må ha “saklig grunn” for å være gyldig.

Før en oppsigelse eller avskjed blir gitt, stilles det krav om drøftelsesmøte. Formålet med drøftelsesmøte er å bidra til at en beslutning om oppsigelse eller avskjed blir truffet på et veloverveid, fullstendig og riktig grunnlag. Videre stilles det formkrav til oppsigelser og avskjedigelser. Hvis disse ikke blir overholdt, kan oppsigelsen eller avskjeden regnes ugyldig.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring