Arbeidskontrakt

Hva er egentlig dine rettigheter når det kommer til en arbeidskontrakt?

Hvor godt har du satt deg inn i din arbeidskontrakt?

Uenighet om innhold i arbeidskontrakter

Arbeidsmiljøloven forutsetter som nevnt at en rekke punkter er regulert i arbeidsavtalen. Avtalen skal bl.a.
Regulere hvor arbeidet skal finne sted, tittel/arbeidsbeskrivelse, starttidspunkt for arbeidsforholdet, evt.
Prøvetidsbestemmelser, lønn, oppsigelsesfrister, ferie og feriepenger og arbeidstid mv.
Det kan lett oppstå uenigheter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver hva gjelder innholdet i arbeidsavtalen.
Dette vil særlig komme på spissen ved en eventuell avslutning av arbeidsforholdet.

Fakta

Som arbeidsgiver er det mange lover og regler å ta stilling til i skikk med arbeidsmiljøloven.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Utenlandsk arbeidskraft og arbeidskontrakter

Arbeidsmarkedet er og i rask utvikling.
Stadig flere henter arbeidskraft fra utlandet.
Bedriften må da ta stilling til om disse skal ansettes eller innleies som oppdragstagere.
Man bør søke råd i denne forbindelse og få en vurdering av hvordan de offentlige kostnadene påvirker de forskjellige tilknytningsformer.
Trenger dine ansatte oppholds- og arbeidstillatelse, og hvordan er reglene om sykepenger, skatt og trygdeavgift?

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

Ansettelse og oppsigelse har en formell side, der det er viktig å følge reglene. Følger man ikke reglene, risikerer man å måtte betale store beløp til arbeidstagerne.

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring