Drøftelsesmøte – Hva er dine rettigheter?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at arbeidsgiver plikter å drøfte oppsigelsen i et drøftelsesmøte med arbeidstakeren før beslutning om oppsigelse treffes.

Saklig begrunnet

En oppsigelse må være “saklig begrunnet” for at en skal være gyldig. Det sentrale formålet med et drøftelsesmøte er at arbeidsgiver skal kunne foreta de nødvendige vurderinger i forhold til dette saklighetskravet.

Hva tas opp under drøftelsesmøte ?

Arbeidsmiljøloven oppstiller ingen formkrav til gjennomførelsen av drøftingsmøte. Men arbeidstaker bør varsles om hva som skal drøftes under møtet. For å oppfylle saklighetskravet bør arbeidsgiver redegjøre for grunnlaget for oppsigelsen. I tillegg bør det redegjøres for hvordan utvelgelseskriteriene er anvendt overfor den aktuelle arbeidstakeren. Utvelgelseskriterier er de faktorene som skal være avgjørende for hvilke medarbeidere som skal sies opp innen den delen av bedriften som skal nedbemannes. I tillegg skal arbeidstakeren få mulighet til å fortelle om hvordan oppsigelsen vil ramme han eller henne. I tilfeller hvor oppsigelsen er begrunnet i arbeidstakers forhold er det særlig viktig at arbeidstakeren får mulighet til å redegjøre for sitt syn på saken.

Adgangen til å ha med seg tillitsvalgte

Under drøftingsmøtet har arbeidstakeren anledning til å ha med seg “tillitsvalgte”. Kravet til at det skal være en “tillitsvalgt” er i praksis ikke blitt tolket strengt. Det innebærer at det i de fleste tilfeller gis anledning til å ha med seg en rådgiver, som for eksempel en advokat eller sosionom. Dette kan være hensiktsmessig for å sikre at arbeidstakeren får redegjort for sin side av saken.

Virkningen av at drøftelsesmøte ikke er gjennomført

At drøftingsmøte ikke er gjennomført før oppsigelse er gitt medfører nødvendigvis ikke at oppsigelsen er ugyldig. Det utgjør imidlertid en saksbehandlingsfeil som kan være ett moment ved vurderingen av om oppsigelsen er ugyldig.

Reglene i arbeidsmiljøloven kan være både kompliserte og uklare. I mange situasjoner vil det derfor være helt avgjørende med bistand fra en advokat. Vi bistod en klient som hadde blitt ulovlig sagt opp og fikk fast ansettelse etter å ha tatt kontakt med oss. Les mer om saken her.

Fri rettshjelp

I både avskjeds- og oppsigelsessaker kan du som arbeidstaker ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp beror på om din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense. Våre advokater søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

Rolf Odner

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

– Lønner seg å ha med advokat i drøftelsesmøte, som sjekker at bedriften har gjort det de skal lovmessig, og at oppsigelsen faktisk er gyldig. Og som forhandler om noen penger med på veien.

Tidligere klient - Oslo

Har du spørsmål om drøftelsesmøte og oppsigelse?

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Rolf-480x480-1.jpg

Rolf Odner
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring