Ble ulovlig oppsagt – fikk fast ansettelse etter fri rettshjelp hos Osloadvokatene

forbruker penger utestående

Muntlig arbeidsavtale

Arbeidsforholdet startet med at kvinnen ble tildelt en praksisplass i en kommunal barnehage. Etter endt praksis ble det inngått en muntlig avtale om at hun kunne fortsette arbeidet. Hun skulle være ringevikar, men arbeidet tilsvarte 80-100% stilling. Arbeidskontrakter skal alltid være skriftlige, men den muntlige avtalen kvinnen hadde inngått med barnehagen var bindende på lik linje med en skriftlig kontrakt.

Søkte på fast stilling

Hun hadde arbeidet i vikariatstillingen i over fem år da hun fikk beskjed av arbeidsgiver om at de ville lyse ut en fast stilling. Kvinnen søkte på stillingen, men til tross for sin erfaring og ansenitet ble søknaden møtt med avslag.

Muntlig oppsigelse

Kort tid senere fikk kvinnen beskjed om at arbeidsforholdet ville opphøre. Beskjeden var meddelt muntlig, og oppfylte dermed ikke lovens krav. Heller ikke det lovpålagte drøftelsesmøtet ble avholdt. Etter oppsigelsen ansatte barnehagen i stedet en ny vikar – uten tidligere erfaring fra barnehage.

Fikk fri rettshjelp

Kvinnen ble naturlig nok opprørt. Hun kontaktet Osloadvokatene ved advokat Kristin Sundby. Hos Osloadvokatene fikk kvinnen fri rettshjelp og kunne dermed få advokatbistand av en av landets flinkeste arbeidsrettsadvokater – helt gratis.

Krevde forhandlinger

Etter arbeidsmiljøloven § 17-3 kan en arbeidstaker som vil gjøre gjeldende ulovlig oppsigelse kreve forhandlinger med arbeidsgiveren. Advokat Sundby krevde at kommunen gjennomførte slike forhandlinger.

Ulovlig oppsigelse

I forhandlingsmøtet krevde Sundby at kvinnen skulle få gjeninntre i stillingen i en fast ansettelse. Dette ble begrunnet med at oppsigelsen hverken var saklig eller fylte lovens formkrav. Oppsigelsen var nemlig begrunnet i kvinnens manglende språkferdigheter. Kvinnen hadde imidlertid grundig dokumentasjon av gjennomførte språktester på høyt nivå. At oppsigelsen i tillegg var meddelt muntlig og før drøftelsesmøte var gjennomført gjorde at kvinnen hadde flere sterke argumenter. For det tilfelle at kvinnen ikke fikk fast ansettelse ble det krevet erstatning for økonomisk tap.

Fikk erstatning og fast ansettelse

Forhandlingsmøtet ble gjennomført og kort tid senere mottok advokat Sundby en epost fra kommunen. I eposten lå et tilbud til kvinnen om fast ansettelse og etterbetaling av lønnen hun ville fått hadde det ikke vært for den ulovlige oppsigelsen.

Er du blitt oppsagt?

Hvis du er uenig i oppsigelsen vil vi gjerne høre fra deg. Du kan ha krav på fri rettshjelp i saker om oppsigelse. Hos Osloadvokatene jobber noen av landets dyktigste advokater innen arbeidsrett. Med fri rettshjelp kan du få bistand av våre eksperter uten å betale. Du kan ha rett på å fortsette i stillingen eller ha krav på erstatning og sluttpakke. Kontakt oss i dag på telefon til 22 82 84 40 eller epost.

Andre saker vi har løst

Fikk 200.000 i erstatning etter trakassering på jobb

Oppsigelsen ble kjent ugyldig

Oppsagt etter en måned – fikk en million i erstatning