Kjøpte båt med ødelagt motor – fikk prisavslag og erstatning

Nylig var en tvist etter kjøp av båt oppe i Oslo tingrett. Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper at det var vann i motoroljen, noe som førte til at motoren måtte byttes. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater vant kjøper frem med prisavslag og erstatning.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt

Når foreligger det en mangel?

For at man skal ha krav på prisavslag eller erstatning må det foreligge en mangel. Utgangspunktet er at det foreligger en mangel dersom båten ikke er i samsvar med det som er avtalt. Hvis det for eksempel er avtalt at båten skal være hvit, vil det foreligge en mangel dersom båten er gul. Dette gjelder selv om den gule båten er like bra som den hvite.

Det vil også foreligge en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis båten ikke passer for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til. Videre vil det foreligge en mangel hvis selgeren har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Fakta

Ved bedømmelsen av om båten har en mangel, skal tidspunktet da risikoen går over på kjøper legges til grunn. Dette betyr at selger i utgangspunktet har ansvar for mangler som foreligger ved overtakelse, men ikke for mangler som oppstår i ettertid. Selger kan imidlertid også bli ansvarlig for mangler som oppstår etter overtakelse, dersom selger har garantert for egenskaper ved båten eller mangelen skyldes kontraktsbrudd fra selgerens side.

Båten ble solgt “som den er”

Båten ble solgt med et “som den er”-forbehold. Utgangspunktet ved en slik klausul er at selger fraskriver seg ansvaret for skjulte feil og mangler. Selv om båten er solgt “som den er” vil det imidlertid foreligge en mangel dersom båten ikke samsvarer med opplysninger selger har gitt om den. Det samme gjelder dersom båten er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummens størrelse og forholdende ellers.

Båten hadde mangel

Etter å ha innhentet uttalelser fra sakkyndige, fant retten det bevist at det var vann og metaller i motoroljen. Båten var dermed i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med å få ut i fra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Videre kunne ikke en slik feil ha oppstått i tiden mellom overtakelse og at kjøper oppdaget feilen en og en halv måned senere. Feilen forelå således på overtakelsestidspunktet. Retten konkluderte derfor med at det forelå en kjøpsrettslig mangel, og at kjøperen kunne gjøre mangelskrav gjeldende.

Prisavslag

Har båten en mangel, kan kjøperen kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Fastsettelsen vil avhenge av en skjønnsmessig vurdering av de konkrete omstendighetene i saken.

Retten tok utgangspunkt i to sakkyndiges forklaringer, hvor han ene mente at motoren var ødelagt og måtte byttes, og han andre mente at problemet kunne utbedres ved flere oljeskift og motorkjøring. Rente mente imidlertid at det ikke var sannsynliggjort at utbedring av motoren ville sette den i kontraktsmessig stand. Konklusjonen ble derfor at kjøperen måtte tilkjennes et prisavslag tilsvarende prisen på en ny motor. Til dette måtte det også legges til utgifter for tauing av båten til verkstedet, samt kostnader som kjøper hadde hatt til taksering av skaden. Kjøperen ble derfor tilkjent et prisavslag på 148 000 kr.

Erstatning og advokatutgifter

Videre krevde kjøper erstatning for utgifter til advokat og for leie av båt i to sesonger. For at en kjøper skal kunne kreve erstatning må det foreligge et økonomisk tap som følge av feilen. Videre kan kjøper kreve erstatning for indirekte tap hvis mangelen skyldes feil eller forsømmelse fra selgeren.

Retten fant det ikke sannsynliggjort at selger var kjent med at det forelå en mangel ved båten. Kjøper kunne dermed ikke kreve erstatning for indirekte tap, og kjøper fikk følgelig ikke erstatning for leie av båt i to sesonger.

I forhold til utgiftene til advokat skilte retten mellom skadelidtes kostnader til juridisk bistand i forbindelse med skadeoppgjøret, og sakskostnader i forbindelse med rettssaken. Det er bare advokatutgifter som anses nødvendige, man kan kreve erstattet. Retten fant bare deler av utgiftene til advokat i forbindelse med skadeoppgjøret nødvendige, og han fikk dermed bare delvis erstattet disse advokatutgiftene. Kjøper fikk imidlertid også dekket saksomkostninger ettersom han vant saken. Samlet fikk derfor kjøper dekket det meste av sine utgifter i forbindelse med saken.

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring