Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av motorsykkel

Hvordan du undersøker en motorsykkel før kjøp, og hvilke krav det kan stilles til en slik undersøkelse, blir ofte sentrale temaer ved tvister om kjøp av motorsykkel. Et viktig spørsmål handler om skille mellom selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt. Her vil du få en oversikt over kjøpers undersøkelsesplikt.

motorsykkel, undersøkelsesplikt

Undersøkelsesplikt

I utgangspunktet er du som kjøper ikke pålagt å gjennomføre undersøkelser av en motorsykkel før du kjøper den. Situasjonen er imidlertid annerledes dersom selgeren oppfordrer deg til å gjøre undersøkelser. Hvis selgeren aktivt oppfordrer deg til å gjøre undersøkelser før kjøpet, har du en plikt til å gjennomføre en grundig forundersøkelse. Hvis du velger å ikke gjøre dette, kan det påvirke din rett til å påberope deg feil ved motorsykkelen.

Det samme gjelder dersom du på eget initiativ velger å undersøke motorsykkelen uten at selgeren oppfordrer til det. Hvis du undersøker motorsykkelen grundig og likevel ikke oppdager feil eller mangler som du burde lagt merke til, må du selv bære risikoen for dette. Slike feil kan du ikke senere påberope deg.

Fakta

Hensikten med en forundersøkelse er å avdekke feil, mangler eller skader på motorsykkelen før kjøpet blir gjennomført. Hvis selgeren oppfordrer deg til forundersøkelse, kan det tolkes som en form for advarsel om at det kan være feil eller mangler ved motorsykkelen. Hvis du velger å ignorere denne oppfordringen, kan du ikke senere påberope deg feil som du burde ha oppdaget gjennom en slik undersøkelse.

Undersøkelser før kjøpet

Utgangspunktet er at de opplysninger en selger gir er korrekte. Som kjøper har du ingen plikt til å undersøke om disse opplysningene er riktige. Hva som hører under kjøpers risiko ved forundersøkelse, er dermed de ikke-opplyste forholdene ved motorsykkelen.

Det er ingen lovbestemte krav til hvordan en forundersøkelse skal gjennomføres. Utgangspunktet er imidlertid at undersøkelsen må være i samsvar med god skikk. Er motorsykkelen gammel, tilsier dette at det må foretas grundigere undersøkelser enn ved kjøp av en ny motorsykkel. Hvilke undersøkelser som må gjennomføres avhenger av omstendighetene ved avtalen.

Fakta

Det er den undersøkelsen som er utført som danner rammen for vurderingen av hva kjøper burde ha oppdaget. Et sentralt moment i denne sammenheng er kjøpers kompetansenivå. Det forventes ikke samme kompetansenivå av førstegangskjøpere som av erfarne motorsykkeleiere. Derfor vil kravene til hva en førstegangskjøper burde ha oppdaget være noe lavere. Åpenbare feil eller mangler som en rimelig aktsom person burde ha lagt merke til, kan imidlertid komme kjøperen til skade.

Undersøkelser etter kjøpet

I motsetning til før kjøpet, har kjøper en plikt til å undersøke motorsykkelen etter levering for å kontrollere om den er mangelfri og i den avtalte tilstanden. Kjøper skal utføre undersøkelsen “så snart han etter forholdene har rimelig høve til det”. Hvis kjøperen ikke undersøker motorsykkelen innen rimelig tid, kan eventuelle skader eller feil som oppdages senere bli kjøpers ansvar.

For feil som burde blitt oppdaget ved en slik undersøkelse begynner reklamasjonsfristen å løpe. Reklamasjon innebærer at du som kjøper må påberope seg feilen innen rimelig tid for å kunne gjøre mangelskrav gjeldende. Dette betyr at du bør melde fra om eventuelle mangler så snart som mulig. Hvis du ikke reklamerer innen rimelig tid, mister du retten til å gjøre mangelskrav gjeldende.

Advokatutgifter

Ved tvister om motorsykler vil ofte forsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. I enkelte saker vil også innboforsikringen din dekke advokatutgiftene ved kjøp av motorsykkel. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Svein-Harald Stavnes Wennevik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du kjøpt motorsykkel med skader eller feil?

Da kan du ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om kjøp av motorsykkel. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Svein-480x480-1.jpg

Svein-Harald Stavnes Wennevik
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring