Når foreligger det mangel ved en motorsykkel?

Har du opplevd problemer med motorsykkelen etter at du har kjøpt den? Da kan du har krav på retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

motorsykkel

Hvilken lov kommer til anvendelse?

Hvilken lov som kommer til anvendelse avhenger av om du har kjøpt motorsykkelen av en privatperson eller en forhandler. Har du kjøpt motorsykkelen av en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse, mens det er kjøpsloven som regulerer kjøp mellom privatpersoner.

Når foreligger det en mangel?

Det foreligger en mangel hvis motorsykkelen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Hvis det for eksempel er avtalt at motorsykkelen skal være svart, vil det foreligge en mangel om motorsykkelen er rød. Videre foreligger det en mangel dersom det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis motorsykkelen ikke passer for de formål motorsykler vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selger har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Er motorsykkelen solgt “som den er”?

Ikke sjeldent selges motorsykler “som den er”. Selger fraskriver seg da i utgangspunktet ansvaret for skjulte feil og mangler. Selv om motorsykkelen er solgt “som den er” vil det imidlertid foreligge en mangel ved brudd på opplysningsplikten. Det innebærer at det foreligger en mangel hvis det er gitt feil opplysninger, eller dersom selger har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved motorsykkelen som han måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Selv om motorsykkelen er solgt “som den er” foreligger det også en mangel hvis feilen er vesentlig. Er det kjøpsloven som regulerer forholdet, foreligger det en mangel dersom motorsykkelen er i “vesentlig dårligere stand” enn det kjøperen hadde grunn til å regne med. Er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse, foreligger det en mangel dersom tingen er i “dårligere stand enn det forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente”. Terskelen etter forbrukerkjøpsloven er dermed lavere enn etter kjøpsloven.

Hva kan du kreve når det foreligger en mangel?

Har motorsykkelen en mangel kan du kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving. I tillegg kan du ha krav på erstatning.

Fakta

Selv om kjøper ikke krever det, har selger rett til å rette mangelen eller foreta omlevering, forutsatt at dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen. Som kjøper har du bare krav på en feilfri motorsykkel, ikke at selgeren skal erstatte eventuelle feil med en helt ny gjenstand.

Husk reklamasjon!

Når du oppdager feil med motorsykkelen er det viktig at du raskt reklamerer overfor selger. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. En reklamasjon innebærer at du gjør selger oppmerksom på at det foreligger en feil med motorsykkelen, og at du vil holde selger ansvarlig for feilen.

I mange tilfeller vil selger hevde at du har reklamert for sent ettersom du burde oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt. Det anbefales derfor å reklamere med en gang. Da vil du unngå diskusjoner om reklamasjonen var rettidig.

Har du kjøpt motorsykkel med feil eller mangler?

Ofte nekter selger å erkjenne at det foreligger en mangel ved motorsykkelen eller å dekke eventuelle utbedringskostnader. Da anbefales det å bli bistått av advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om motorsykkelkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Ved tvister om motorsykler vil ofte forsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. I enkelte saker vil også innboforsikringen din dekke advokatutgiftene ved kjøp av motorsykkel. Våde advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring