Hva er oppreisningserstatning?

Oppreisningserstatning er et “plaster på såret” for den skade eller krenkelse du er påført. Du kan ha krav på oppreisning i en rekke tilfeller.

oppreisningserstatning, dagpenger, pliktdelsarv, vaksine, samboerkontakt

Hva er oppreisningserstatning?

Oppreisningserstatning er en kompensasjon for at man er blitt utsatt for en skade eller krenkelse. Rett til oppreisningserstatning blir også kalt erstatning for “tort og svie”. Oppreisning skal kompensere for ikke-økonomiske belastninger. Det betyr at oppreisningserstatning kan gis selv om det ikke foreligger et økonomisk tap eller en varig skade. Som et utgangspunkt er det gjerningspersonen selv som skal betale oppreisningen.

Når har du krav på oppreisning?

Retten til oppreisning reguleres i skadeerstatningsloven § 3-5. Du kan ha rett til oppreisningserstatning dersom du er påført en skade eller personlig krenkelse, eller dersom noen har utøvd “mislig atferd” mot deg. Eksempler på at noen har utøvd “mislig atferd” mot deg kan være tvangsekteskap, frihetsberøvelse, slaveri, trusler og seksuelle overgrep.

For å kunne tilkjennes erstatning må den som har forårsaket skaden, ha handlet med forsett eller grov uaktsomhet. Dette innebærer at det bare er de mer alvorlige forholdene som gir rett til oppreisning.

Fakta

Det er den som blir skadet som må bevise at vilkårene for å få oppreisningserstatning er oppfylt. Advokaten hjelper deg med dette.

Nær familie kan ha krav på oppreisning

Hovedregelen er at det bare er den som har blitt krenket, som har rett til oppreisningserstatning. Nære familiemedlemmer kan imidlertid også ha krav på oppreisning dersom skadelidte mister livet som følge av den skadevoldende handlingen.

Hvor mye kan man få i oppreisningserstatning?

Hvor mye man kan få i oppreisning avgjøres i utgangspunktet etter en konkret skjønnsvurdering. Sentrale momenter er handlingens grovhet, arten av krenkelsen og fornærmedes skader. På flere området har det imidlertid utviklet seg normerte erstatningssummer. Dette gjelder for eksempel ved voldtekt, som per dags dato er satt til 2 G. Dette utgjør ca. 220 000 kr. Nivåene kan avvikes etter en konkret vurdering.

Fakta

Oppreisning kommer i tillegg til eventuell erstatning for økonomisk tap, og kan tilkjennes uavhengig av om det gis menerstatning.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i skadeerstatningssaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Har du blitt utsatt for en skade eller krenkelse vil du i mange tilfeller kunne ha krav på bistandsadvokat på statens regning. Det finnes også ulike ordninger for fri rettshjelp, som kan dekke dine advokatutgifter. Vi undersøker alltid om du har krav på å få dine utgifter til advokat dekket. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring