Utsatt for vold?

Har du vært utsatt for vold og er usikker på om du har fått rett erstatning? 

Usikker på dine rettigheter eller hva du har krav på?

Erstatning etter vold

Plager av fysisk og psykisk art over tid medfører forringet livskvalitet, men har også ofte store økonomiske konsekvenser.
Det er derfor viktig at fornærmede i saker som dette kjenner til sine muligheter for å få erstatning.
I saker om vold/overgrep er det vanlig at fornærmede får oppreisningserstatning i forbindelse med straffesaken.
Dette er en erstatning som skal bøte på de ikke –økonomiske konsekvensene av at man har vært utsatt for krenkelser, et ”plaster på såret”.
Når man som fornærmet over tid opplever å ikke fungere som vanlig i hverdagen, kan man i tillegg ha krav på erstatning som skal være en kompensasjon for at man må leve med plager.
Dette kalles menerstatning.

Ménerstatningen

Menerstatning kan kreves av gjerningspersonen selv, eller man kan søke Kontoret for voldsoffererstatning om å utbetale menerstatning.
En del av prosessen i slike saker er at en lege/psykolog vurderer om fornærmede har varige, medisinske mén. Størrelsen på ménerstatningen vil bero på hvor omfattende plagene til fornærmede er.
I vår praksis ser vi at vanlige plager som depresjoner, konsentrasjonsvansker og lignende kan gi grunnlag for utbetaling av menerstatning.

Fakta

Det er viktig at fornærmede er oppmerksom på at det er en frist for å fremsette krav om menerstatning.

Krav på advokatbistand

Fornærmede har ofte krav på hjelp fra advokat med å vurdere krav om menerstatning uten selv å måtte betale for slik advokatbistand.
Særlig gjelder dette dersom man har hatt bistandsadvokat under straffesaken eller har lav inntekt. Vi vil anbefale å benytte advokat i saker som dette, særlig kan dette med frist for fremsettelse av krav være et komplisert juridisk spørsmål. I vår praksis har vi flere eksempler på at fornærmet har fått menerstatning selv om det har gått lang tid siden krenkelsen/overgrepet.

Fakta

Når fornærmede opplever å ha varige plager som går ut over evnen til å arbeide, vil fornærmede kunne ha krav på erstatning for tapt arbeidsinntekt, samt tap av fremtidig arbeidsinntekt.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring